Open Vld wil jongeren vanaf 16 voor rechter

Open Vld gaat voorstellen om de strafrechterlijke meerderjarigheid te brengen op 16 jaar. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael in een gesprek met Het Belang van Limburg.

Belga

Open Vld is ook van mening dat de meerderjarigheid op alle domeinen verlaagd moet worden tot 16 jaar. Jonge criminelen onder de 18 jaar verschijnen voor de jeugdrechter. In uitzonderlijke omstandigheden kan de jeugdrechter de jonge crimineel, op voorwaarde dat die al minstens 16 jaar is, uit handen geven zodat die toch voor de gewone rechter verschijnt.

Maar dat is de uitzondering, jeugdrechters doen dat niet gemakkelijk. Bovendien is het zo dat wanneer de ene jeugdrechter wel uit handen geeft en de andere niet, dit op termijn discriminerend werkt en haaks staat op het rechtvaardigheidsgevoel van de mensen.

Open Vld stelt nu voor om de strafrechterlijke meerderjarigheid te verlagen tot 16 jaar. Het houdt in dat iedereen vanaf 16 jaar voor de gewone rechter kan verschijnen. De rechter heeft dan nog altijd de mogelijkheid om rekening te houden met de leeftijd van de jonge crimineel en aangepaste straffen uit te spreken. Patrick Dewael denkt dan aan alternatieve straffen, werkstraffen en bemiddeling.

Nu in het nieuws