Finse klachten over ongeldige stembrieven

Twee Belgen die in Finland wonen melden dat de kiesbrieven die ze ontvingen om hun stem uit te brengen ongeldig zijn. De stembiljetten zijn met name niet afgestempeld aan de achterkant.

Belga

Ze vragen zich in een schrijven af hoeveel ongeldige stembiljetten er nog verstuurd werden en hoeveel daarvan op 10 juni zullen worden ongeldig verklaard.

Ze doen tevens hun beklag over het feit dat het hun heel veel moeite kostte om informatie te bekomen over wat ze moesten doen en pleiten voor een centraal telefoonnummer voor kiezers die in het buitenland verblijven. Bij Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld werden ze doorverwezen naar een gebrekkig Nederlandssprekende Franstalige die het woordje "stempel" in het Nederlands niet kende.

Omdat het onmogelijk bleek om nog tijdig geldige stembiljetten op te sturen naar Finland kregen beiden in het Leuvense kieskringbureau uiteindelijk het advies om op het identificatieformulier dat bij het stembiljet moet gevoegd worden melding te maken van de problemen. De voorzitter van het bureau beloofde het stemopnemingsbureau te informeren over het probleem en instructies te geven voor als er nog kiezers zouden zijn met ongeldige stembiljetten.