Burgemeester stemt niet uit protest niet-splitsing BHV

Burgemeester Willy De Waele (Open VLD) van Lennik gaat zondag niet stemmen uit protest tegen het feit dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog niet gesplitst is. Dat heeft hij in een brief laten weten aan de voorzitster van het stembureau in Lennik waar hij zondag normaliter verwacht werd.

Belga

Zolang de kieskring niet gesplitst is zal De Waele naar eigen zeggen blijven weigeren zijn stem nog uit te brengen.

"Ik weiger mijn stemrecht te gebruiken voor verkiezingen in Vlaanderen waarbij de grondwettelijke indeling van het land in taalgebieden, gewesten en gemeenschappen niet wordt geëerbiedigd en Waalse en Frans-Brusselse kandidatenlijsten op discriminerende wijze worden voorgelegd aan kiezers uit het Nederlandse taalgebied", aldus De Waele.

Wat dit laatste betreft verwijst hij naar een arrest van het Arbitragehof uit 2003.

Het schepencollege van Lennik weigerde eerder net zoals een twintigtal andere gemeenten uit Halle-Vilvoorde uit protest tegen de niet-splitsing van de kieskring elke medewerking aan de organisatie van de komende verkiezingen. Zoals bekend doet de gouverneur van Vlaams-Brabant dit nu in hun plaats. Lennik weigert zondag zelfs personeel ter beschikking te stellen.