Politie jaagt op boomcars

De lokale politie van de regio Turnhout heeft van eind maart tot eind mei al 27 processen-verbaal opgesteld tegen de eigenaars van boom- en broomcars. De strijd tegen geluidshinder door deze lawaaierige auto's is in de politiezone Turnhout een prioriteit. Vooral het stadsbestuur drong daar op aan.

Guy Van Nieuwenhuyse

BR>

Boomcars veroorzaken overlast door de muziek die uit de zware installatie galmt. Broomcars hebben lawaaierige uitlaten. De eigenaars van beide autotypes riskeren een boete van maximum 250 euro sinds de gemeentelijke administratieve sancties zijn ingevoerd. Het uniforme politiereglement, dat in juni 2006 werd goedgekeurd, bood de politie het instrument om deze vormen van overlast te beteugelen.

Controles

Vorig jaar legde overlastambtenaar Godfried Geudens 28 sancties op wegens geluidshinder. Daarin zit ook nachtlawaai vervat. De voorbije twee maanden schreef de politie al 27 pv's wegens geluidshinder, veroorzaakt door lawaaierige auto's. 24 tegen boomcars en 3 tegen broomcars. Dat aantal is sterk toegenomen omdat de politie vooral in Turnhout, maar ook in Oud-Turnhout en in Kasterlee gerichte controles heeft uitgevoerd op plaatsen waar veel klachten zijn over boom- of broomcars. Die acties worden voortgezet.

Niet alle overtreders hebben al een boete gekregen. De overlastambtenaar moet bepalen of een boete op zijn plaats is en hoe hoog ze is. Toch wordt het politieoptreden ongetwijfeld positief onthaald in de omgeving van de Oude Vaartstraat in Turnhout, waar het buurtcomité al diverse keren actie voerde tegen de storende boomcars.

Guy VAN NIEUWENHUYSEN

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio