Verzamelaar verliest radioactief steentje

Na een ruzie met zijn zus speelt Jan Claessens uit Balen zijn uitgebreide mineralenverzameling kwijt. In die verzameling stak een gevaarlijk, want radioactief steentje. "Voor het vredegerecht vertelde mijn zus dat ze 'die rommel' heeft weggegooid." Mogelijk is de verzameling stenen op het containerpark in Mol achtergelaten.

Guy Van Nieuwenhuyse

BR>

Jan Claessens verhuisde in 2003 naar Balen, maar omdat hij klein behuisd was, liet hij zijn mineralenverzameling bij zijn zus in Mol achter. In 2005 ontstond een ernstig conflict dat zijn zus en hij tot voor de rechtbank uitvochten. Toen ze onlangs samen voor de vrederechter stonden, vernam hij dat zijn mineralenverzameling was verdwenen.

"Het is een waardevolle verzameling, met onder andere een klomp versteend hout van ongeveer 80 kilo. Maar er zitten ook stenen tussen die rijk zijn aan asbestkristallen en stukken met mooie arseenconcentraties. Erger is dat ook een kleinmineraal dat uranium 238 bevat, is verdwenen."

Containerpark

Dit steentje, een montmorilloniet, had Jan Claessens op een beurs geruild. "Ik wist dat het laagradioactief was, maar stelde thuis vast dat het licht gaf en metaal aantastte. Dat zou op een hoge uraniumconcentratie kunnen wijzen." Zo'n steentje mag Jan Claessens niet bezitten. "Ik weet het, maar ik geraakte er niet vanaf. Ik kon er bij geen enkele instantie in België mee terecht. Daarom heb ik dat mineraal verpakt in een doosje met verschillende lagen lood. Maar zo'n verpakking kan een ruwe behandeling niet doorstaan."

"Op het containerpark in Mol is onlangs een mineralenverzameling bij het klein gevaarlijk afval achtergelaten", weet Paul Macken, directeur van IOK-afvalbeheer, dat het containerpark beheert. "We hebben die verzameling opzijgelegd, zodat een erkende afvalverwerker ze kan controleren. Als het om de verzameling van Jan Claessens gaat en er zit een radioactieve steen tussen, verwittigen we het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle." Jan Claessens vreesde dat zijn radioactieve steen op een of ander nachtkastje zou belanden, maar zo'n vaart lijkt het dus niet te lopen.

Guy VAN NIEUWENHUYSEN

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio