Astrid plant zendmast aan jeugdherberg

Mensen die in de buurt van de Gagelhoflaan in Zoersel wonen, zijn ongerust. Ze wensen niet dat er een gsm-pyloon wordt geplaatst op het domein van de jeugdherberg in deze straat. "Het gaat niet over een gsm-zendmast, maar over een pyloon van Astrid", deelt schepen van Leefmilieu Bob Peeters (Groen!) mee.

Jan Vorsselmans

BR>

Momenteel is een openbaar onderzoek aan de gang, waarbij omwonenden bezwaren kunnen indienen tegen de komst van een Astrid-pyloon op het domein van jeugdherberg Gagelhof. "Politie- en brandweerdiensten maken exclusief gebruik van dit systeem. Nu blijkt dat er in deze regio onvoldoende zendbereik is, zodat de NV Astrid uit Brussel een aanvraag indiende voor het plaatsen van een mast.", aldus de schepen.

Alle bezwaarschriften moesten maandag binnen zijn en het schepencollege zal positief of negatief advies uitbrengen. Uiteindelijk beslist Stedenbouw of de pyloon er komt of niet.

Stralingen

Onlangs woonde Bob Peeters, zelf wetenschapper van opleiding, een studiedag van medici-milieukundigen bij. Daarin werd gesteld dat stralingen van gsm-masten geen schade veroorzaken aan mensen als de inplanting aan de wettelijke normen voldoet. "Bovendien moeten we ook aan de veiligheid van de burger denken. Politie en brandweer moeten onderling en met elkaar kunnen communiceren."

Frank Yseboot, verantwoordelijke van jeugdherberg Gagelhof, is het met die laatste stelling volmondig eens. "Enige tijd geleden kwam een aanvraag van Mobistar binnen om een gsm-mast te plaatsen aan de straatzijde van de jeugdherberg, maar dat stond onze overkoepelende organisatie, de Vlaamse Jeugdherbergen, niet toe. Nu het gaat om een Astrid-mast liggen de zaken anders. Die stralingen zijn van een geheel ander karakter dan die van een gsm-pyloon. Bovendien wordt de mast, als die er van Stedenbouw mag komen, helemaal achteraan ingeplant en qua kleur helemaal in het milieu geïntegreerd."

Jan VORSSELMANSMeer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio