Bestrijding van afstervende coniferen

Ik stel vast dat er in een coniferenhaag één tot twee bomen afsterven. Bij controle zie ik niets speciaals aan deze planten. Op meerdere plaatsen heb ik al gezien dat soms drie bomen naast elkaar afsterven. Wat is er aan de hand en wat kan ik er tegen doen? Een vraag van Hugo Cornelis.

ksleurs

BR>

Het bruin worden en afsterven van coniferen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 3 soorten schimmels. De symptomen lijken sterk op elkaar zodat het vrij moeilijk is om de juiste oorzaak te achterhalen. De groeiomstandigheden spelen ook een voorname rol.

De drie meest voorkomende ziekten zijn: cipressenkanker, Kabatina kanker en botryosphaeria kanker. In natte tuinen komt vaak wortelrot voor, wat ook een oorzaak voor het afsterven kan zijn. Bovendien kunnen coniferen ook dorre plekken vertonen na een te drastische snoei.

Een korte omschrijving van de kankerziekten:

*

Cipressenkanker:

De coniferen stervan van boven naar onder af. Ze beginnen soms ook volledig vaal tot geel te verkleuren omdat de sapstroom van de twijgen wordt afgesnden. Op de stammen zitten kankers, waardoor de schors ruw wordt. Er vloeit gom uit de stam en er zijn zwarte schimmelsporen te zien.

De schimmel wordt voornamelijk verspreid door wind en regen. Ook insecten en vogels kunnen de schimmel overdragen van plant op plant. Zelfs besmet snoeigereedschap kan een oorzaak zijn.

Bestrijding

Tegen deze schimmel is een preventieve behandeling het meest effectief. De schimmel treedt namelijk enkel op bij zwakke planten die bodemproblemen (verzuring, wateroverlast...) of armoede (droogte, voedseltekort...) hebben.

Een chemische bestrijding heeft alleen zin in een vroeg stadium. Later is het best om de aangetaste coniferen zo snel mogelijk te verwijderen.

*

Botryosphaeria kanker

Deze kanker is heel moeilijk te onderscheiden van de cipressenkanker. De symptomen lijken hetzelfde, maar deze kankervorm kan nog grotere vormen aannemen op de stammen. De bestrijding is wel dezelfde als bij de cipressenkanker.

*

Kabatina kanker

De naaldschubben van de conifeer verkleuren bruin of zwart. Deze kanker treft vooral de uiteinden van de jonge scheuten en in het begin zijn dus enkel de topjes aangetast. De schimmel verspreid zich door de lucht en regen. De kans op besmetting is groot in het voorjaar, maar de symptomen zijn pas vanaf de vroege zomer (mei-juni) zichtbaar.

Bestrijding

Deze kanker kan bestreden worden met verschillende chemische middelen. Vraag raad in een tuincenter in de buurt.

*

Wortelrot

Wortelrot komt vaak voor op te natte gronden. De hele plant kan hierdoor afsterven.

Bestrijding

Verwijder de aangetaste planten en vervang de zieke cultuurgrond door verse teelaarde. Zorg voor een goede afwatering en verluchting van de bodem.

Bij een lichte aantasting kunnen de planten nog met een middel op basis van fosethyl aangegoten worden, maar de resultaten hiervan zijn vaak teleurstellend.

Nu in het nieuws