Jongerenvoorzitters over de thema's die leven bij jonge kiezers

Wij vroegen de voorzitters van de jongerenafdelingen van de partijen om commentaar bij de resultaten van de peiling bij jongeren die voor de eerste keer deelnemen aan de verkiezingen.

bsouffreau
Edward Roosens (Open Vld): 'Vorming nodig'

"Ik vraag me af of vijf, tien jaar geleden meer jongeren zouden geweten hebben over welke verkiezingen het ging. We proberen te werken aan de vorming van de jongeren maar kennelijk is een groot aantal onder hen niet zo gemakkelijk te bereiken. Wellicht moet we het via de scholen proberen. Voor de debatten tijdens de campagne is de belangstelling groot. Dat systeem werkt goed. Ik denk dat scholen meer initiatieven moeten nemen, ook buiten de verkiezingscampagne."

"Dat werk op één staat als belangrijkste thema verwondert me helemaal niet. Uit onze contacten bleek dat dit hun grootste zorg is. Staatshervorming is belangrijk als middel om structuren te verbeteren maar velen vinden het te technisch."

Bram Boriau (sp.a): 'Verwarring'

"62% weet dat het om federale verkiezingen gaat. Een positief cijfer want ik denk dat de verwarring bij sommigen groot is. We hebben nog maar net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Maar we moeten ons meer gaan bezighouden met maatschappelijke vorming. Daar ligt ook een taak weggelegd voor de scholen maar niet alleen voor hen. We moeten aantonen dat politiek voor iedereen belangrijk is. Als meer jongeren geïnteresseerd raken, gaan er meer bewuster stemmen."

"Werk op één is volkomen terecht. Verkeer en milieu op twee en drie, het is logisch want die thema's liggen het dichtst bij hun dagelijkse beslommeringen. En van staatshervorming als thema liggen de mensen niet wakker. De meesten denken onmiddellijk aan B-H-V."

Thomas Leys (Spirit): 'Concreet'

"Een deel van de jongeren is niet geïnteresseerd in politiek en verkiezingen maar dat geldt eveneens voor een stuk van de ouderen. Dat brengt ons bij de discussie over de politieke vorming, waar wij grote voorstanders van zijn. Ook in het onderwijs. Daar worden de instellingen (Kamer en Senaat enz.) wel behandeld maar het mag niet te theoretisch zijn. Er moet ook worden aangetoond dat politiek wel degelijk ingrijpt in het dagelijkse leven. We moeten de dingen concreet voorstellen zodat jongeren zelf informatie zoeken."

"Werk is het topthema omdat veel mensen ermee bezig zijn. Niet alleen jongeren. Staatshervorming bengelt aan de staart. Je mag staatshervorming niet als doelstelling zien maar als een middel om problemen rond werk en pensioenen op te lossen."

Bert De Brabandere (CD&V): 'Bewust maken'

"De conclusie moet zijn dat er nog altijd een zeer grote behoefte is aan politieke vorming, ook via het onderwijs. Er gebeurt nu te weinig. Ik schrik niet van die 62%. We moeten langs de scholen om de jongeren bewust maken van 'de' politiek. Jonge politici zouden via debatten in scholen hun concrete bijdrage kunnen leveren."

"Werkgelegenheid op één is helemaal geen verrassing. Dat thema kwam ook sterk naar voren tijdens de debatten die we in scholen hebben gevoerd. Het is bovendien een zorg waar iedereen mee bezig is. Wat staatshervorming betreft moeten we duidelijk maken dat die nodig is om bijvoorbeeld een goed werkgelegenheidsbeleid te kunnen voeren. Die term wordt te weinig concreet uitgelegd."

Bas Luyten (N-VA): 'Groter aanbod'

"Het fenomeen dat men niet precies weet over welke soort verkiezingen het gaat, zien we vaker en ook bij jongeren. Studies hebben dit al herhaaldelijk aangetoond. We moeten proberen meer jongeren te betrekken bij politiek. Ik denk dat politieke vorming best kan via het onderwijs. In deze periode organiseren talrijke scholen een politieke week of dag, met debatten tussen politici en stemmingen nadien. We moeten het aanbod vergroten."

"De thema's zijn elk op zich belangrijk en dat werk eruit springt wekt geen verbazing. Daarom moeten we de hefbomen in handen krijgen om het werkgelegenheidsbeleid in de beste omstandigheden te kunnen voeren. Ik snap wel dat staatshervorming laatst staat, al overkoepelt dit thema alle andere. Het is een middel om er te geraken."

Meyrem Almaci (Groen!): 'Te ingewikkeld'

"Op zich verbaast het me dat een grote meerderheid toch weet dat het dit keer federale verkiezingen zijn. De snelle opeenvolging van verkiezingen is niet voor iedereen even duidelijk en werkt zelfs verwarrend. Die verwarring heeft ook te maken met de ingewikkeldheid van onze staatsstructuren. Niet iedereen is bereid om die helemaal te doorgronden."

"Staatshervorming is geen inhoudelijk thema op zich. Het is een middel om de doelstelling te bereiken, geen doelstelling op zich. Vandaar dat de andere thema's veel meer belangstelling wekken. Werk op één is volkomen logisch: vind ik een job als ik afgestudeerd ben? En milieu op drie is niet verwonderlijk. De jongeren zijn bezig met de klimaatsverandering."

Hans Verreyt (Vlaams Belang): 'Allemaal Brussel'

"62% vind ik redelijk goed want de verwarring is groot. Voor vele mensen zijn er maar twee niveaus: hun gemeente en Brussel. Vlaams of federaal, dat is Brussel en allemaal hetzelfde."

"Werkgelegenheid is voor deze groep het meest logische om bovenaan de lijst te zetten. Een flink deel van deze jongeren stopt met de schoolopleiding en gaat op zoek naar werk. Verkeer op twee verbaast me evenmin: de meesten doen hun eerste rijervaringen op, maken kennis met de files enz.. En milieu op drie is zeker onder invloed van de hype over de klimaatsverandering. Staathervorming onderaan de lijst, het verbaast me evenmin. Op zich is het een droge materie, maar het is hét middel om problemen op te lossen".

Nu in het nieuws