Jongeren eisen jobs

Jobs, veilig verkeer en milieu: dat zijn de thema's die zondag het stemgedrag van de 18- tot 21-jarigen het meest zullen bepalen. Milieu is het topthema voor jongeren die opteren voor Groen!, de jeugdige VB-kiezers zetten vreemdelingenbeleid en het onveiligheidsgevoel bovenaan de lijst.

bsouffreau

Liefst 53% van de vijfhonderd ondervraagde jongeren kende werkloosheid en -gelegenheid een score van 8 tot 10 punten toe op een schaal van 0 tot 10. Voor 33% anderen is dit thema 6 tot 7 punten waard. De partijen die in de laatste week voor de verkiezingen het meest overtuigend hameren op werk, kunnen dus nog wat nieuwe kiezers over de streep trekken.

Veilig verkeer scoort met respectievelijk 51 en 31% bijna even hoog. Het milieu komt op de derde plaats: 42% van de jonge kiezers geeft dat thema 8 tot 10 punten, maar bij de kiezers van Groen! loopt dat op tot 76%. Eenzelfde verschijnsel zien we bij het vreemdelingenbeleid: globaal vindt 41% dat een heel belangrijk thema, maar bij de VB-kiezers is dat 73%.

De pensioenleeftijd leeft maar matig onder jongeren: 39% ligt er niet of nauwelijks wakker van. Toch vindt nog 29% van de 18- tot 21-jarigen dit een zeer belangrijk thema. Dat kan niet worden gezegd van de staatshervorming, die van slechts 18% een hoge score krijgt. Ruim de helft van de ondervraagde kiezers (52%) is bij deze federale verkiezingen matig tot niet geïnteresseerd in een hervorming van de Belgische staat.

Eigen keuze

Opmerkelijk in dit onderzoek is dat jongeren in hoge mate zelf hun keuzes maken. De traditie dat politieke voorkeuren werden overgedragen van de ene generatie op de andere, is duidelijk voorbij. Het stemgedrag van de ouders is zelfs nauwelijks bekend: 69% van de ondervraagde jongeren weet niet wat vader stemt en de intenties van moeder zijn bij 64% onbekend. Van de ruim 30% jongeren die de voorkeur van hun ouders wél kennen, stemt ongeveer twee derde op dezelfde partij. Ruim 10% van alle ondervraagden kent de voorkeur van zijn ouders, maar maakt zelf een andere keuze.

Lex MOOLENAAR
Nu in het nieuws