STANDPUNT: Jongeren kiezen voor hun eigen leefwereld

Het onderzoek dat wij lieten uitvoeren onder 'nieuwe kiezers' tussen 18 en 21 jaar, heeft ons weer heel wat nieuwe informatie opgeleverd met het oog op de federale verkiezingen van volgende zondag. Zo kunnen politici die dachten ook bij jongeren te kunnen scoren met het thema van de staatshervorming, maar beter snel hun mening herzien. Vreemd dat onze 350.000 jongste kiezers enerzijds nauwelijks een boodschap hebben aan de structuur van de Belgische staat, maar anderzijds wel massaal kiezen voor het kartel CD&V/N-VA, dat dit thema juist hoog op de politieke agenda heeft gezet.

bsouffreau

Er moet dus iets anders zijn dat de jeugd in de armen van Yves Leterme drijft. Goed bestuur? No-nonsense? Of misschien gewoon de overtuiging dat het tijdperk-Verhofstadt lang genoeg heeft geduurd en dat het hoog tijd is voor een andere kapitein aan het roer? Het moet frustrerend zijn voor sp.a-voorzitter en kandidaat-premier Johan Vande Lanotte dat hij ook in dit onderzoek helemaal tussen de plooien valt. Zo zinkt hij steeds meer weg in de rol van derde hond, die pas na de verkiezingen een sprong kan wagen naar het gegeerde been.

De staatshervorming zal de jongeren dus worst wezen, en dat geldt logischerwijs ook voor de pensioenleeftijd. Die is voor hen nog eeuwen verwijderd, dus daarop gaan ze hun stem zeker niet vastpinnen. Welke items vinden zij dan wel belangrijk? Werk, veilig verkeer en milieu. Ondanks alle inspanningen die de groenen zich in de voorbije decennia hebben getroost, is het ecologisch thema pas onder impuls van Al Gore eindelijk diep doorgedrongen in alle lagen van de bevolking. Ook de jeugd is geschrokken van wat ons te wachten staat als we niet snel actie ondernemen. Ze schaalt milieu zelfs hoger in dan traditionele topthema's als vreemdelingenbeleid en (on)veiligheid.

Toch zijn voor jongeren de belangrijkste thema's diegene die het meest bij hun eigen dagelijkse leefwereld aansluiten: werk en veilig verkeer. Guy Verhofstadt wist dus goed wat hij deed toen hij besloot om in zijn campagne consequent te blijven hameren op de bijna 200.000 nieuwe jobs die zijn regering heeft gecreëerd. Maar hij kan de jonge kiezers blijkbaar toch niet overtuigen. Zij zijn wellicht te zeer gechoqueerd door de sociale drama's in de automobielindustrie en door de ijskoude mentaliteit die heerst aan de top van de multinationals. De jeugd verwacht daarbij meer tegengas van de regering.

En veilig verkeer? Bijna elke jongere is wel eens geconfronteerd met de gevolgen van een dramatisch ongeval in zijn of haar naaste omgeving. Logisch dus dat de jeugd dit thema hoog op de agenda wil zien staan. Verkeer is geen federaal thema, maar daarvan zijn de meeste jongeren zich niet bewust. Het is in elk geval een duidelijke hint voor de Vlaamse regering om haar inspanningen voor een goede en veilige mobiliteit voort te zetten.

Lex MOOLENAAR

U kunt reageren op dit Standpunt op

van

Gazet van Antwerpen

.

Nu in het nieuws