Een op de zeven kiest 'last minute'

Een op de zeven Vlamingen kiest pas op de dag zelf van de verkiezingen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Media na de verkiezingen van 2004.

bsouffreau

"Je kunt niet aan mensen vragen wat hun stemgedrag in de toekomst zal zijn", zegt Jan Drijvers. "Voor de peilingen van 8 oktober hebben we nooit gevraagd wat op die dag het stemgedrag zou zijn. We vragen: 'Als het

vandaag

verkiezingen zouden zijn, voor wie zou u dan stemmen?' We voorspellen dus niet. Uit ons postelectoraal onderzoek na de verkiezingen van 13 juni 2004 voor het Vlaams Parlement blijkt dat een op de zeven pas kiest op de dag van de verkiezingen. Zestig procent heeft in de maand voordien al een keuze gemaakt. En 27 procent had pas in de week voor 13 juni zijn keuze bepaald. De VB-kiezer is al vroeg in de campagne overtuigd, de groene kiezer twijfelt tot het laatste moment."

Volgens Drijvers hebben polls een beperkte houdbaarheidsdatum. "Elke peiling is een momentopname. Je kunt niet spreken van een neutrale periode, omdat er voortdurend een invloed is van de actualiteit. Je moet de peilingen beschouwen als een nulmeting van de politieke campagnes. Die zijn erop gericht mensen van gedachten te doen veranderen en de gepeilde resultaten te wijzigen. De partijen weten heel goed wanneer de grote peilingen worden gehouden en ze proberen hun partij in die periodes goed in beeld te brengen. Als ze eenmaal gepubliceerd is, beïnvloedt de peiling rechtstreeks of onrechtstreeks het stemgedrag van de burgers. Zo vernietigt ze zelf haar voorspellende waarde. Peilingen zorgen voor het aanpassen van kiescampagnes, zoals in Gent, of ze zetten kiezers aan tot het maken van strategische keuzes, zoals in Antwerpen."

KT
Nu in het nieuws