Leterme en Verhofstadt spelen de man in tv-debat

Print

Leterme en Verhofstadt spelen de man in tv-debat

Premier Guy Verhofstadt (Open Vld) en Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) hebben maandag voor "Het Nieuws" op VTM rechtstreeks de degens gekruist voor de televisiecamera's. Het debat tussen beide protagonisten verliep bijzonder bits en bij momenten werd op de man gespeeld.


Verhofstadt vindt dat de CD&V van Leterme te negatief is voor het paarse beleid. Hij probeerde Leterme klem te zetten met één van de bekendste punten van kritiek van CD&V, de verkoop van overheidsgebouwen.

Verhofstadt haalde een besluit van de Vlaamse regering boven waaruit blijkt dat ook die voor 251 miljoen euro aan gebouwen verkocht heeft. "Eerst kappen op de federale regering en dan identiek hetzelfde doen in de Vlaamse regering, dat vind ik zo oneerlijk", zei Verhofstadt.

Leterme kaatste de bal terug. "Wie gelooft Guy Verhofstadt nog, wie gelooft de VLD nog?", zei die.

Op het vlak van werk verwijst Verhofstadt graag naar zijn 200.000 jobs; Leterme betwist dat cijfer. Als het goed gaat op het vlak van werk is dat bovendien de verdienste van Vlaanderen, zei Leterme. "U bent verantwoordelijk voor België; ik voor Vlaanderen", zei hij. "Als ik die jobs niet had gehaald, dan zou het wél mijn schuld geweest zijn", repliceerde Verhofstadt laconiek.

Ook justitie kwam aan bod. CD&V vindt dat paars dat departement zwaar heeft verwaarloosd, getuige onder meer de ontsnapping van 28 gedetineerden in Dendermonde. Verhofstadt pareerde. Volgens hem waren er voor paars, ten tijde van het "zogezegde goed bestuur", driemaal meer ontsnappingen en is sindsdien komaf gemaakt met de gratieverklaringen, wat de reden zou zijn van de overbevolking in de gevangenissen.

Paars heeft een plan uitgewerkt voor 1.800 extra cellen, maar dat kwam volgens CD&V'er Leterme veel te laat. "U hebt gewacht tot 20 juli 2006 om iets te doen. Dat hiaat van zes, zeven jaar, daar betalen we nu cash de prijs voor", zei hij.

Bij momenten werd op de man gespeeld. "Ik weet niet of u nog veel bij de mensen komt", wierp Leterme Verhofstadt voor de voeten. "Het is juist dat ik veel op mijn bureau zit", antwoordde die. "Er zijn er anderen die voortdurend rondlopen en van de ene viering naar de andere gaan. Ik heb daar geen tijd voor. Het land moet geleid worden vanuit de Wetstraat 16", zei Verhofstadt.
MEEST RECENT