Nacht van de verkiezing

Nacht van de verkiezing

Nacht van de verkiezing

Print
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken richt op de dag van de verkiezingen een algemene informatiedienst op. Die moet ervoor zorgen dat de media en de bevolking de evolutie van de stemopneming gemakkelijk kunnen volgen.
BR>
In het Kieswetboek staat expliciet vermeld dat de kantonhoofdbureaus de kiesresultaten totaliseren en via digitale weg naar de Federale Overheidsdienst Binnelandse Zaken sturen. Na inzameling worden de resultaten meegedeeld aan het bedrijf IBM, dat over de software beschikt om de zetels te berekenen. De database wordt vervolgens omgezet in webpagina’s en op het federale portaal gepubliceerd.

De site wordt om de 10 minuten bijgewerkt, waardoor de burger na verloop van tijd dus over heel precieze resultaten beschikt. Aangezien de dag meestal toch reeds vrij ver gevorderd is vooraleer men een goed overzicht heeft van de resultaten, kregen deze werkzaamheden de naam ‘Nacht van de Verkiezingen’.

Vanaf maandagochtend moeten de processen-verbaal van de verschillende hoofdbureaus de digitale gegevens bevestigen. Nadien - dat staat zo in een koninklijk besluit - moet de minister van Binnenlandse Zaken de officiële verkiezingsresultaten bekendmaken in de vorm van brochures.

MEEST RECENT