Moet ik gaan stemmen?

Moet ik gaan stemmen?

Moet ik gaan stemmen?

Print
In België geldt een stemplicht. Dat betekent dat u als kiezer verplicht bent u naar het aangeduide stembureau te begeven, de vereiste formaliteiten uit te voeren en een stembiljet of een magneetkaart in de daartoe bestemde stembus te steken.
BR>
De plicht geldt voor iedere belg, die de volle leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op de dag van de verkiezing, ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten en zich op de dag van de verkiezing niet bevindt in één van de gevallen van strafrechtelijke uitsluiting of schorsing.

Wanneer u uw stemplicht niet vervuld heeft, moet u voor de politierechtbank verschijnen die vonnist zonder mogelijkheid van hoger beroep. Een eerste, niet gewettigde onthouding wordt naargelang van de omstandigheden bestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro. Bij herhaling bedraagt de geldboete 10 tot 25 euro. Indien de niet-gewettigde onthouding ten minste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt u voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan u gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid.

.

Nu in het nieuws