Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen vanuit het buitenland

Print
Door een wetswijziging in het Kieswetboek in 2002 beschikt u over verschillende mogelijkheden om alsnog te stemmen als u in het buitenland verblijft.

Let op, u kunt in deze gevallen uw stemrecht alleen uitoefenen als u zich in de consulaire registers heeft laten inschrijven én als u aan de kiesvoorwaarden voldoet. Er zijn vijf mogelijkheden:
  • 1 Stemming in persoon in België: u meldt zich op de dag van de stemming aan tussen 8 en 13/15 uur in een Belgische gemeente waarvoor u gekozen heeft.
  • 2 Stemming via een volmacht in België: een persoon die u aanduidt op het bijzondere volmachtformulier zal in uw plaats in de Belgische gemeente van uw keuze stemmen.
  • 3 Stemming in persoon in de Belgische diplomatieke of consulaire post: u biedt zich op de dag van de stemming tussen 8 en 13 uur aan in de Belgische diplomatieke of consulaire post waar u ingeschreven bent.
  • 4 Stemming via een volmacht in de Belgische diplomatieke of consulaire post: een persoon die u aanduidt via het bijzondere volmachtsformulier zal zich op de dag van de stemming tussen 8 en 13 uur moeten aanbieden in de Belgische diplomatieke of consulaire post waar u ingeschreven bent.
  • 5 Stemming per brief: u krijgt uw stembiljetten voor Kamer en Senaat thuis toegestuurd en brengt uw stem uit en zendt de stembiljetten terug via de aangeduide wijze.


.

Nu in het nieuws