Open Vld mikt op onbeslisten met positieve campagne

Print
De Vlaamse liberalen proberen de komende twaalf dagen met een positieve campagne de twijfelende kiezer te overtuigen van een stem op Open Vld.
Ondanks de tegenvallende peilingen put partijvoorzitter Bart Somers moed uit het hoge kiezerspotentieel van zijn partij onder de Vlamingen. Een resultaat van 20 procent op 10 juni zou volgens hem mooi zijn.

Centraal in de campagne, die de volgende twee weken in kranten en weekbladen zal opduiken, staat het thema "Open". Ze moet duidelijk maken waar Open Vld voor staat, namelijk een partij die positief naar de toekomst kijkt en die de toekomst niet ziet als een bedreiging, maar als een opportuniteit.

Volgens Somers is de afgelopen dagen duidelijk geworden waar zich de scheidingslijnen tussen zijn partij enerzijds en sp.a en CD&V-N-VA anderzijds duidelijk aftekenen: de keuze voor algemene lastenverlagingen, een flexibele arbeidsmarkt en het beperken in de tijd van de werkloosheidsvergoeding. De beelden die Open Vld gebruikt, zijn opvallend sober, met veel ruimte voor wit rond de foto's. Dat laatste moet "ademruimte" bieden, aldus Fons Van Dyck van het bureau VVL/BBDO, dat de campagne verzorgt. Het is geen agressieve campagne, waarmee de partij haar positieve maatschappijbeeld kracht wil bijzetten.
Nu in het nieuws