Wanneer en aan wie kunt u een volmacht geven

Wanneer en aan wie kunt u een volmacht geven

Wanneer en aan wie kunt u een volmacht geven

Print
Wanneer u op 10 juni niet in staat bent zelf te stemmen, kunt u aan gelijk welke andere kiezer een volmacht geven. Hij of zij mag dan kiezen in uw plaats.
BR>
Niet iedereen kan zomaar een volmacht geven aan iemand anders. U moet daarvoor een grondige reden hebben die u bovendien zwart op wit moet kunnen bewijzen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u zich wegens ziekte of gebrekkigheid, beroeps- of dienstredenen, geloofsovertuiging of studieredenen op het moment van de stemming niet naar het stembureau kan begeven. Ook mensen die door een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren, schippers, marktkramers, kermisreizigers, en mensen die om andere dan hierboven vermelde redenen op de dag van de stemming tijdelijk in het buitenland verblijven (bijvoorbeeld door vakantie), horen daarbij. Wel is in alle gevallen een attest nodig van de daartoe bevoegde overheid of instantie.

Iedere kiezer mag slechts één volmacht krijgen. Hij of zij moet zich op 10 juni aanmelden in het stembureau van de volmachtgever met zijn of haar eigen identiteitskaart, oproepingsbrief, volmachtformulier en attest dat bij die volmacht hoort.

MEEST RECENT