Burgers zorgen zelf voor goede verloop stemming

Burgers zorgen zelf voor goede verloop stemming

Burgers zorgen zelf voor goede verloop stemming

Print
Kiezers mogen niet alleen stemmen, maar ook actief deelnemen aan het verloop van de verkiezingen en de democratische controle daarop. Dat laatste is niet onbelangrijk.

Bij de verkiezingen van 18 mei 2003 waren er ongeveer 100.000 burgers betrokken, verdeeld over om en bij de 15.000 stem- en telbureaus. In elke gemeente zijn de kiezers, alfabetisch of naar geografische ligging, onderverdeeld in afdelingen van 150 tot 800 kiezers. Bij automatische stembureaus kan dit zelfs oplopen tot 900. Om dit allemaal in goede banen te leiden, wordt er een beroep gedaan op willekeurige burgers. Nieuw hierbij is dat er geen leeftijdsvoorwaarde meer is. Kiezers kunnen daardoor vanaf 18 jaar worden opgeroepen om bijzitter te zijn.

Stem- en telbureaus bestaan doorgaans uit een voorzitter, vier bijzitters en een secretaris. Zij staan in voor het onthaal van de kiezers, het vaststellen van hun identiteit en hun hoedanigheid als kiezer, het overhandigen van hun stembiljetten of magneetkaart, het inlichten van de voorzitter over elk incident, en het overgaan tot het afsluiten van de kiesverrichtingen waardoor andere kiesbureaus voor het verdere verloop kunnen zorgen (stemopnemingsbureau en/of kantonhoofdbureau).

De voorzitter van het stembureau wordt minstens 30 dagen voor het begin van de verkiezing aangewezen, bijzitters minstens 12 dagen voordien. Mensen die deelnemen krijgen een presentiegeld van 15 tot 22,50 euro. Mensen die niet komen opdagen en daar geen grondige reden voor hebben, worden gestraft met een geldboete van 50 tot 200 euro.

MEEST RECENT