Waarom is mijn stem zo belangrijk?

Print
Op 10 juni duiden wij onze vertegenwoordigers aan in het parlement. De keizer stemt op die kandidaten die volgens hem het land op de best mogelijke wijze zullen besturen. In ons land geldt de stemplicht. Sommigen vinden dat die moet worden afgeschaft en dat iedereen voor zichzelf moet kunnen beslissen of hij al dan niet gaat stemmen, ook al omdat de verkiezingen elkaar te snel opvolgen. Dat is waar, maar dat heeft te maken met de vrij ingewikkelde structuur van het land.
In politieke kringen gaan steeds luidere stemmen op om verkiezingen te hergroeperen en te laten samenvallen. Wij staken ons licht op bij enkele Bekende Vlamingen, en vroegen hen waarom zij hun stem zo belangrijk vinden.

Jan Ceulemans: 'Ik maak een bewuste keuze'
"Ik ga stemmen en maak een bewuste keuze. als ik niet verplicht was, zou ik echter niet meedoen. Nu gaat mijn stem naar iemand die ik ken en waar ik een zekere sympathie voor heb. Ik weet best dat er hard gevochten is voor het algemeen stemrecht te verkrijgen maar uiteindelijk zijn het altijd dezelfde partijen die aan de macht zijn. open Vld, sp.a, CD&V... ze zitten in de regering, hebben erin gezeten of komen erin. En wat verandert er? Niet veel, vind ik persoonlijk. Het maakt allemaal niet veel verschil en ik ben ervan overtuigd dat velen er ook zo over denken. Vanuit verschillende partijen is me al vaker gevraagd om in de gemeentepolitiek te stappen. maar aan politiek doen interesseert me niet en bijgevolg doe ik het dus niet."


Cas Goossens: 'Democratie is een kostbare, maar tere plant'
"Mijn stem is belangrijk om de kostbare maar tere plant van de democratie - hoe onvolmaakt ook - in leven te helpen houden. als we met een voldoende groot aantal van min of meer gelijkgezinden kiezen voor de politieke strekking van onze voorkeur, kunnen wij, gewone mensen, inderdaad mede bepalen wat wij het beste beleid voor ons land vinden. mijn stem zou natuurlijk veel belangrijker zijn als de kandidaten effectief het mandaat opnemen waarvoor zij opkomen, en uitvoeren wat zij beloven. mijn stem zou nog belangrijker zijn als wij rechtstreeks mee konden bepalen wie de volgende regering gaat leiden, terwijl wij nu alleen een voorkeur uitspreken waarmee binnen een coalitievorming misschien helemaal geen rekening wordt gehouden. Het belang van mijn stem hangt dus in grote mate af van wat de politici er zelf mee willen en kunnen doen. maar door niet te stemmen kan ik alleen uiting geven aan mijn onvrede met het systeem - wat serieuze politici ertoe zou kunnen aanzetten de procedure te verbeteren - of blijk geven van onverschilligheid -wat erger is voor de basis van onze democratie."


Jef Vermassen: 'We moeten in de politiek blijven geloven'
"We moeten in de politiek blijven geloven. Er zijn heel wat politici die keihard werken, die hun best doen en die bezorgd zijn om de samenleving. Politici die op een gedreven manier bezig zijn met de problemen van de mensen. Ik heb daar respect voor. Ik vind gaan stemmen dan ook ontzettend belangrijk. We moeten onze betrokkenheid met de democratie tonen. als we de democratie uit handen geven, zullen we de gevolgen moeten dragen. De mensen moeten er zich bewust van zijn dat ons politiek systeem zo democratisch mogelijk blijft. In de voormalige oostbloklanden waar de democratie pas werd verworven, zijn de mensen trots op die democratie en zijn ze begaan met de politiek. men kan zich afvragen welk belang één stem kan hebben. Kijk naar de VS toen Bush jr. de presidentsverkiezingen won met enkele duizenden stemmen verschil. Stel dat de democraten toen hadden gewonnen. Zou de wereld er niet anders hebben uitgezien? Zou er bijvoorbeeld een oorlog in Irak geweest zijn? mijn stem doet niet terzake? Toch wel, want het kan van één stem afhangen."


Wendy Van Wanten: 'Ik zal altijd gaan stemmen'
"Door deel te nemen aan de verkiezingen kunnen we onze zeg doen in het beleid van het land. als we vaststellen dat de kandidaten waarvoor we de vorige keer hebben gestemd het niet goed hebben gedaan, krijgen we de volgende keer de kans om ze weg te stemmen. Dat is zeer belangrijk in een democratisch systeem zoals het onze. Het recht hebben om te gaan stemmen, is een grote verworvenheid. Wat mij persoonlijk betreft, ik zal er altijd gebruik van maken. Zo kan ik invloed uitoefenen op de politiek en voor en stuk mee bepalen hoe de meerderheid er zal uitzien. aan de andere kant vind ik de stemplicht, de opkomstplicht, iets te verregaand. men kan zich afvragen of men de burger niet beter de vrije keuze zou laten. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen ook dan de weg naar de stembus wel zouden vinden."

.

Nu in het nieuws