'Wallonië wordt achtergesteld bij NMBS'

Print
Wallonië wordt achtergesteld ten opzichte van Vlaanderen bij de ontwikkeling van de NMBS. Die boodschap stuurde de MR maandag de wereld in op een persconfentie, waar de Franstalige liberalen hun voorstellen om het treinvervoer een nieuwe boost te geven, bekendmaakten.
Voor de MR is het treinvervoer een sleutelelement op het vlak van duurzame ontwikkeling. "We moeten ons niet de illusie maken dat men het wegverkeer kan doen terugschroeven, maar we moeten op z'n minst het dichtslibben van de wegen voorkomen", stelde partijvoorzitter Didier Reynders.

Met een toenemend binnenlands verkeer en positieve resultaten, bevindt de NMBS zich vandaag op een kruispunt, stelt de MR. Nochtans "hebben we het gevoel dat Vlaanderen wat het spoor betreft vooruitgaat, terwijl dat in Wallonië en Brussel veel minder het geval is", stelde kamerlid Olivier Chastel.

De MR pleit voor het behoud van de 60/40-verdeelsleutel voor gewestelijke investeringen. Maar de partij wil ook dat de GEN-werken in Wallonië buiten die verdeelsleutel vallen, "net zoals de GEN-investeringen in Vlaanderen", luidde het.

Reynders pleitte voor meer veiligheid van het personeel en van de gebruikers van het openbaar vervoer, maar ook voor een actiever sociaal overleg en de invoering van sociale verkiezingen binnen de NMBS.

.

Nu in het nieuws