School verhuurd

Print
Boom - De gemeentelijke jeugddienst zal in de vakantiemaanden de speelplein- en tienerwerking verzorgen. Omdat de gemeente niet de nodige infrastructuur heeft, is een huurovereenkomst afgesloten met de Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs, vestiging Van Leriuslaan.
Het gebruik van lokalen, sportterreinen en een forfait voor het gebruik van de nutsvoorzieningen is vastgesteld op 3.000 euro. De raad keurde de huurovereenkomst goed.
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio