Jong CD&V hekelt hervorming adviesraden

Print
Deurne - Jong CD&V-Deurne is niet te spreken over de manier waarop het districtsbestuur van Deurne de statuten van de adviesraden wil wijzigen.
BR>
"Wij volgen het bestuur in haar visie dat adviesraden een zo breed mogelijk draagvlak moeten hebben, maar geven haar een onvoldoende voor de manier waarop ze te werk gaat", zegt Thomas Lermytte, voorzitter van Jong-CD&V-Deurne. Het districtsbestuur wil, net zoals in andere districten gebeurt, de adviesraden hervormen zodat ze een correctere afspiegeling zijn van de bevolking, en ze ook beter op elkaar afstemmen. "De nieuwe statuten van de adviesraden worden ons in de strot geduwd", zegt Thomas Lermytte. "Ze zijn opgemaakt door de administratie en het districtscollege, zonder dat er sprake is geweest van enig overleg met de adviesraden. Daarom willen wij zo snel mogelijk in dialoog gaan en samen naar een oplossing zoeken. Elke Deurnenaar moet inspraak hebben in het beleid, maar een inkrimping van het aantal mensen dat kan adviseren en opmerkingen formuleren zorgt zeker niet voor een verbreding van het draagvlak. Wij eisen daarom de nodige aanpassingen aan de statuten, zoals ze nu voorliggen."

In een open brief roept Jong CD&V-Deurne alle districtsraadsleden op om de nieuwe statuten, komende donderdag geagendeerd op de districtsraad, af te keuren en samen naar een oplossing te zoeken.

KVH

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio