Te weinig vrouwen in Gecoro

Print
Lint - De samenstelling van de Gecoro (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) stuit op heel wat verzet bij de Lintse oppositie. Onder de negen leden zit slechts één vrouw.
BR>
De Gecoro bestaat uit vier deskundigen en vijf vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen. Raadslid Johan Verreyt (Vlaams Belang) vindt het ongepast dat daar twee vertegenwoordigers uit de vakbond bij zijn. "Die verhouding klopt niet, we zouden er bijvoorbeeld evengoed iemand van de Gezinsbond kunnen bijzetten", zei Verreyt tijdens de jongste raadszitting.

Els Madereel (Spirit) stelde dat de samenstelling van de raad in strijd is met de omzendbrief terzake van Vlaams minister Marino Keulen (Open Vld). "Ik stel vast dat er slechts één vrouw in de raad zetelt. In de brief van minister Keulen staat nochtans duidelijk dat één derde van de leden van het andere geslacht moet zijn."

Schepen van ruimtelijke ordening Harry Debrandere (N-VA) antwoordde daarop dat er maar één vrouw haar kandidatuur had ingediend. "We hebben de maatschappelijke geledingen aangeschreven en een oproep gedaan via het gemeentelijk informatieblad, we kunnen toch moeilijk vrouwen gaan verplichten om in die raad te zetelen?"

Madereel bleef bij haar standpunt dat er te weinig moeite werd gedaan om vrouwen aan te spreken en dat de hogere overheid vermoedelijk de samenstelling van de Gecoro zal afkeuren. Zowel Vlaams Belang als het kartel sp.a-Spirit-Groen! stemden tegen.

MdSw
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio