Maurice Verstraelen werkte 40 jaar voor Borgerhout

Print
Borgerhout - Districtssecretaris Maurice Verstraelen (60) gaat 1 juni, na 40 jaar dienst als stadsambtenaar, officieel met pensioen. In die 40 jaar werkte hij vooral voor Borgerhout. Eerst als klerk voor de gemeente, en sinds 1990 als districtssecretaris. "De overgang naar de districten heeft 20 lange jaren geduurd en is op zijn zachtst uitgedrukt moeizaam verlopen."
BR>
Ongeveer 40 jaar geleden begon Maurice Verstraelen als klerk voor de gemeente Borgerhout. De fusie in 1983 betekende de overstap naar de dienst Stadseigendommen, waar zijn ervaring als avondklerk in het notariaat goed van pas kwam. "Ik kocht en verkocht onroerend goed voor Borgerhout, later voor de stad, en werd bestuurssecretaris voor stadspatrimonium", vertelt hij. De periode vanaf de fusie in '83 beschrijft Maurice Verstraelen als moeilijk. "Ik werd in 1990 districtsverantwoordelijke, met 25 medewerkers. Een frustrerende periode ook, want een district was een totaal nieuw gegeven, en in die beginperiode niet meer dan een lege doos. Vanuit de stad was er weinig betrokkenheid met de districten en vanuit de districten was er amper inspraak in de budgetten of de werking van de diensten."

In die tijd zorgde hij voor de heropleving van de Handelsbeurs in het Te Boelaerpark, later van de Borgerhoutse Septemberfeesten. Na de rechtstreekse verkiezing van de districtsraad in 2000 werd Maurice Verstraelen officieel districtssecretaris. "Evenmin een eenvoudige klus, want districtsschepenen hadden en hebben nog steeds geen kabinetten, en deden dus vooral een beroep op de secretaris. Het is een grote kunst om op een deontologisch verantwoorde manier te dansen op de koord van vijf politieke partijen. De jaren tussen de fusie in 1983 en de rechtstreekse verkiezing van de districtsraden in 2000 heeft de lokale afdelingen van de politieke partijen parten gespeeld. Door de beperkte slagkracht van de districten investeerde geen enkele partij in politiek talent op dit niveau. Ondertussen heeft zich dat hersteld, maar dat heeft toch belangrijke jaren gekost."

Stefan Nieuwinckel volgt Maurice Verstraelen op als districtssecretaris.

KVH
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio