Veiligheidsdienst De Lijn wacht op vergunning

Print
Antwerpen - De Lijn wacht nog op een vergunning van Binnenlandse Zaken voor de oprichting van een veiligheidsdienst. Op dit moment wordt het uniform samengesteld. Ondertussen hebben al 31 personeelsleden het bekwaamheidattest 'bewakingsagent' behaald.
BR>
De veiligheidsdienst op bussen en trams past binnen het veiligheidsplan Veilig op Weg dat De Lijn in de tweede helft van vorig jaar opstartte. Zo rijdt sinds deze week op drie stadslijnen in Antwerpen een tweede persoon mee die de buschauffeur assisteert.

Vlaams parlementslid Jan Penris (VB) wilde van minister Kathleen Van Brempt weten hoever het staat met de uitvoering van het hele plan. De minister bevestigde dat er 30 voertuigen werden uitgerust met camerabewaking, dat er lijnspotters aangenomen werden in Antwerpen, Gent en Oostende, dat er in Antwerpen en Gent sinds deze week een tweede persoon meerijdt en dat nog schoolspotters worden ingezet, o.m. in Antwerpen en Mechelen. "De investeringen die de komende jaren gebeuren voor de verbetering van de veiligheid bij De Lijn bedragen meer dan 46 miljoen euro. Daarnaast wordt er jaarlijks in de exploitatie 13 miljoen uitgegeven aan het verhogen van de veiligheid, voornamelijk voor bijkomend personeel", aldus Van Brempt.

"Hoe zit het met de eigenlijke veiligheidsagenten? Er is altijd gezegd dat vanaf 1 januari het eigenlijke veiligheidspersoneel ook zou moeten in dienst zijn", aldus Penris. "De extacte startdatum van de veiligheidsdienst van De Lijn hangt af van o.m. de vergunning. De Lijn heeft die aangevraagd bij Binnenlandse Zaken. Heel wat stukken werden ingeleverd. Momenteel wordt het uniform samengesteld. Verder loopt de opleiding voor de veiligheidsagenten. 31 personeelsleden zijn geslaagd. Ze zullen vanaf 1 juli als controleur worden ingezet. Op 2 mei is een tweede groep van 30 mensen gestart met de opleiding. Als de vergunning er is, moet een identificatiekaart veiligheidsagent worden aangevraagd. Pas met die kaart mogen de betrokkenen echt als veiligheidsagent op bus en tram."

KT
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio