Ovaalvormige rotonde kan oplossing bieden

Print
Beveren-Waas - De ontsluiting van kmo-zone Doornpark in Beveren komt er pas ten vroegste in 2009. De plannen om hiervoor nog dit jaar met de aanleg van een rotonde op de Gentse Weg (N70) te starten, worden doorkruist door de uitbouw van bijkomend kmo-gebied aan de andere kant van die drukke verkeersas. Er wordt nu onder meer gedacht aan een ovonde: een ovaalvormige rotonde.
BR>
De ontsluiting van de kmo-zone Doornpark vormt een oud zeer. Het huidige kruispunt Gentse Weg-Doornstraat vormt zonder meer een gevaar. De nabijheid van de drukke spoorlijn Antwerpen-Gent maakt het er alleen maar erger op. Met de geplande uitbreiding van het Doornpark zou het helemaal problematisch worden. Die uitbreiding wordt nu even in de koelkast gestopt tot er een nieuwe in- en uitgang voor het bedrijvenpark komt.

"De voorbereidingen waren al bezig voor een rotonde een driehonderdtal meter verderop de N70 richting Sint-Niklaas. Die zou er komen in het wachttracé van de Grote Ring. Op die plaats ligt de spoorweg ook een stukje verder van de N70 aan het huidige kruispunt", begint schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) zijn toelichting. "De Vlaamse overheid, verantwoordelijk voor die N70, kwam enige tijd geleden op de proppen met het voornemen om ook de kleine kmo-zone aan de andere kant van de weg te ontsluiten. Het gaat om de zone naast de viaduct. Een privépromotor is die momenteel aan het ontwikkelen."

De Vlaamse overheid wil voorkomen dat opnieuw een gevaarlijke situatie ontstaat vergelijkbaar met die van de Doornstraat. Omdat de ontsluitingswegen van het Doornpark (Doornstraat) en van de nieuwe zone (parallelweg Gentse Baan) niet pal tegenover elkaar liggen, vormt een klassieke rotonde geen oplossing.

In dit licht wordt uitgekeken naar een van de mogelijkheden die Studiegroep Irtas uitdokterde bij het zoeken naar alternatieven voor het kruispunt van de Doornstraat: de uitgerekte rotonde of ovonde met twee rijstroken. Die houdt in dat doorgaand verkeer vlot kan passeren over de linkerstrook. Voor in- en uitvoegend verkeer ligt de rechterstrook ter beschikking.

Voordeel van deze optie is dat de in- en uitritten aan de noord- en zuidkant niet pal tegenover elkaar moeten liggen. Vraag is alleen in hoe ver zo'n 'ovonde' wel kan worden uitgerekt. Werk aan de winkel dus voor het studiebureau. Reden ook waarom schepen Van Roeyen de start van de aanleg van een oplossing niet voor 2009 verwacht.

Koen DEWANCKEL

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio