CD&V heeft genoeg van oppositiekuur

CD&V wil na acht jaar oppositie onder de paars(-groen)e regeringen van Guy Verhofstadt terug deelnemen aan het bestuur. De christendemocraten willen paars weg en na 10 juni zeker mee rond de tafel zitten voor de vorming van een nieuwe regering. In de peilingen ligt het kartel CD&V/N-VA al een tijd ruim voor op de tegenstanders. Het zelfvertrouwen is dan ook groot.

bsouffreau

BR>

CD&V dient zich op tien juni bij de kiezer aan als een "geloofwaardig" alternatief voor paars. De Vlaamse christendemocraten noemen het federale beleid dat socialisten en liberalen de voorbije jaren voerden "een beloftenkerkhof" dat afsteekt tegen het "goed bestuur" van de Vlaamse regering, waarover Yves Leterme, die de kopman is voor CD&V bij de verkiezingen, de leiding heeft.

Harde kritiek

De kritiek van CD&V op paars is niet mals: acht jaar Verhofstadt heeft ons land niet tot een modelstaat gemaakt en heeft de kerntaken van de overheid, vooral justitie en financiën, verwaarloosd, luidt het. CD&V laat in de campagne niet na om te herinneren aan wat ze "de paarse blunders" noemt, zoals de grote ontsnapping uit de gevangenis van Dendermonde of de rekenfout bij de belastingadministratie.

Het CD&V-programma bevat dan in de eerste plaats een aantal maatregelen die moeten zorgen voor het "goed bestuur" waar de christendemocraten prat op gaan, zoals de oprichting van een Comité F dat moet waken over een gelijke fiscale behandeling en een "operatie waarheid" op begroting. Inzake Justitie heeft CD&V een "SOS-noodplan" uitgewerkt, dat voorziet in 1.500 extra cellen op twee jaar tijd en gerechtelijke uitspraken binnen het jaar.

Meer mensen aan het werk wil CD&V door een gerichte lastenverlaging en het verhogen van de belastingvrije som. Om de klimaatverandering tegen te gaan, wil CD&V onder meer gezinnen via een groen vak op de belastingbrief belonen voor de aankoop van milieuvriendelijke toestellen.

Staatshervorming

In het CD&V-verkiezingsprogramma neemt de staatshervorming een belangrijke plaats in. CD&V en kartelpartner N-VA willen dat de deelstaten een pak meer bevoegheden krijgen, om maatwerk te kunnen leveren in het beleid. Die stellingname zorgt voor wantrouwen bij de Franstalige partijen, die CD&V-kopman Yves Leterme maar al te vaak als "gevaarlijk" bestempelen en na 10 juni liever niet met de Vlaamse separatisten van de N-VA rond de tafel zouden zitten.

CD&V dient zich aan als de partij die de samenhorigheid in de maatschappij wil versterken en die het individualisme wil tegengaan. Woorden als "wij", "samen" en "allemaal" komen veelvuldig voor in de CD&V-campagne. "Samen werkt" is de baseline waarmee CD&V naar de verkiezingen trekt.

De partij speelt Vlaams minister-president Yves Leterme als kopman uit bij de verkiezingen. Diens kandidatuur en de late bekendmaking ervan wekten wrevel bij de Vlaamse coalitiepartners, vooral bij Open Vld. Leterme had immers bij zijn aantreden als minister-president beloofd de volle rit uit te doen.

BELGA

Nu in het nieuws