Open VLD startte campagne na 8 oktober

Open VLD startte campagne na 8 oktober

Open VLD startte campagne na 8 oktober

Print
Voor Open Vld begon de campagne in de aanloop naar de verkiezingen al de dag na de lokale verkiezingen van 8 oktober. De partij ging erop achteruit, maar niet zo sterk als sommigen hadden gedacht of gevreesd. De lange race is nodig, want de partij die vier jaar geleden als grootste uit de federale stembusslag kwam, is in de peilingen teruggevallen naar een vierde plaats. Zorgwekkend is dat de peilingen weinig beterschap vertonen.
BR>
VLD en sp.a kwamen sterk uit de verkiezingen van 2003, maar waren nauwelijks een jaar later, bij de Vlaamse verkiezingen, hun riante positie kwijtgespeeld. Het koningsdrama bij de liberalen, naar aanleiding van het migrantenstemrecht, had duidelijk zijn tol geëist.

De gebeurtenissen tijdens de daaropvolgende maanden waren ook niet van die aard om de populariteit van premier Guy Verhofstadt, de politieke leider van de VLD, bij te schaven. Er was het aangekondigde vertrek van DHL uit Zaventem en de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, twee dossiers die wekenlang het nieuws bepaalden, maar die allebei met een sisser afliepen.

Ook intern kreeg de partij het imago van een krabbenmand. Vooral de perikelen rond enfant terrible Jean-Marie Dedecker, die Bart Somers uitdaagde bij de voorzittersverkiezingen, schetsten een weinig eendrachtig beeld. Dedecker werkte de partijtop ook danig op de zenuwen, door geregeld naar de tenoren uit te halen. Somers noemde hij smalend Jommeke of Bartje Somers.

Gemeenteraadsverkiezingen
Bij de lokale verkiezingen van 8 oktober deden de liberalen het niet goed, maar volledig ten onder gaan, deed de partij niet. De les die Somers en co uit de kiesuitslag trokken, was dat de VLD goed scoorde waar ze een positieve boodschap uitdroeg. Die eendrachtige houding moest en zou voortaan door iedereen worden uitgedragen. Het was vooral een niet mis te verstane boodschap aan het adres van "eeuwige stokebrand" Dedecker. Die werd enkele dagen later de deur gewezen.

De officiële aanzet naar de verkiezingen kwam er met de voorstelling van het vierde Burgermanifest van Verhofstadt, waarin de premier zijn visie op de ontwikkeling van ons land voor de komende jaren uit de doeken deed. Het boek vormde meteen de rode draad voor het verkiezingsprogramma van de liberalen, dat in de loop van twee congressen werd uitgekristalliseerd. Met het Burgermanifest in de hand hamert de partij er steeds op dat zij voor inhoud gaat. Liberalen zouden voortaan ook progressief zijn, of niet zijn.

Open VLD
Intussen veranderde VLD zijn naam in Open Vld en werd kleine zus en kartelpartner Vivant in het liberale huishouden opgenomen. Ook spin doctor Noël Slangen werd voltijds strategisch manager van Open Vld, met een partijlidkaart op zak. Zijn stempel op de communicatie wierp althans in de peilingen nog geen vruchten af. De partij blijft ver verwijderd van de 24,2 procent uit 2003 en zelfs van de 19,8 procent een jaar later.

De partij zet bij de verkiezingen opnieuw in op 200.000 extra jobs, lagere en eenvoudigere belastingen en een individuele loopbaanberekening. Op communautair en milieuvlak profileert Open Vld zich als verzoener. De liberalen pleiten net zoals de andere Vlaamse partijen voor meer Vlaamse bevoegdheden, maar in een adem ook voor een sterke federale staat. In de strijd tegen de klimaatopwarming gaan ze niet voor een volledig njet tegen alle kerncentrales of voor het terugschroeven van de eerder afgesproken kernuitstap, maar voor 'schone' kerncentrales van de vierde generatie.

BELGA

.

Nu in het nieuws