Kleine partijtjes, grote idealen

De kiesdrempel van 5 procent maakt het voor kleine en beginnende partijen moeilijk om aan een Kamerzetel te geraken. Toch zijn ze er iedere keer weer bij. PVDA+ is een gevestigde waarde met een trouwe achterban. NEE laat zich vooral opmerken door prikkelende verkiezingsslogans. En dan zijn er nog Comité Andere Politiek (CAP), dat zich aan de linkerzijde van de sp.a wil nestelen, en Nieuwe Partij - Fervent Nationaal (NP-FN) van Eduard Verlinden, vooral een verhaal van willen maar niet kunnen, al vele verkiezingen lang.

bsouffreau

BR>

Dirk Van Duppen PVDA+: ”Voer een vermogensbelasting in”

De PVDA+ is al jaren het grote broertje onder de kleintjes. Ook deze keer mikt de uiterst linkse partij op een doorbraak met onderwerpen als betaalbare gezondheidszorg, solidariteit en tewerkstelling.

In Antwerpen wordt de Kamerlijst getrokken door het Deurnese districtsraadslid Dirk Van Duppen. PVDA+ lanceert voor de federale verkiezingen Operatie Robin Hood, waarin wordt gepleit voor een rechtvaardig belastingstelsel. ”Wij zijn voorstander van een vermogensbelasting naar Frans voorbeeld. Op elke schijf van 500.000 euro wordt één procent belasting betaald. Daarmee worden alleen de echt rijken extra belast, en die zullen daar weinig van merken”, zegt Dirk Van Duppen.

Verder put PVDA+ uit een eigen enquête die in de aanloop naar de jongste gemeenteraadsverkiezingen in de Antwerpse districten Hoboken en Deurne werd gehouden. ”Betaalbare gezondheidszorg scoort hoog. Ik pleit opnieuw voor het invoeren van het zogeheten Kiwi-model, waarbij via een openbare aanbesteding geneesmiddelen worden aangekocht. Daardoor worden medicijnen betaalbaar.” Wat gezondheidszorg betreft pleit PVDA+ ook voor gratis doktersbezoek. ”

Specifiek in Antwerpen zijn we ook fel gekant tegen de sluiting van het Stuivenberg- en het Sint-Erasmusziekenhuis. Sluiting zou niet alleen voor de gezondheidszorg, maar ook sociaal een ramp zijn”, zegt Dirk Van Duppen. ”Ook het klimaat is uiteraard een belangrijk thema voor ons, dat bovendien nauw samenhangt met onze gezondheid. Een ander belangrijk punt is en blijft werkgelegenheid. Waarom langer werken, als zeker in Antwerpen veel mensen geen baan vinden? Ik zie als arts trouwens ieder dag wat de gevolgen zijn van flexibiliteit en onzekere werksituaties”, besluit Dirk Van Duppen.

Tania Derveaux NEE: ”Wij willen een barometer zijn”

De beweging NEE dingt mee naar een zetel in de Senaat. ”Wij willen een barometer van de democratie zijn”, zeggen Tania Derveaux en haar gezellen. ”Als wij weinig stemmen halen, zijn de mensen tevreden over de politiek.”

NEE deed in oktober al mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. De nieuwkomer behaalde 4.000 stemmen of 1,5%. De beweging, met een harde kern van zes jongeren, kreeg reacties uit heel Vlaanderen en besloot daarom ook bij de federale stembusslag naar de gunst van de kiezer te dingen. ”Onze boodschap blijft dezelfde”, zegt Tania Derveaux (24), marketingstudente en lijsttrekster van NEE.

”Wij willen de mensen laten nadenken voor ze hun stem uitbrengen. Als ze bewust stemmen, en dat hoeft níét op NEE te zijn, dan zijn wij tevreden.” Tijdens de campagne wil NEE inspelen op de acties en uitspraken van de andere, gevestigde partijen.

”Het showaspect overheerst meer en meer in de politiek”, stelt Derveaux. ”En de partijen lanceren de ene belofte na de andere. Wij doen dat ook: we beloven 400.000 jobs maar we trekken dat meteen in het belachelijke. Want de mensen worden het opbod aan beloftes echt wel beu.” Wanneer Tania Derveaux als NEE-boegbeeld in de Senaat geraakt, zal ze haar vergoeding van volksvertegenwoordiger terugstorten aan de belastingbetaler, zo... belooft ze. ”Dat past perfect in de filosofie van NEE”, vindt zij.

Ludo Mommen CAP: ”Goede werkgelegenheid prioritair”

”Goede werkgelegenheid en solidariteit met degenen die het nodig hebben, zijn voor mij absolute prioriteiten”, zegt Ludo Mommen. Hij trekt de Antwerpse Kamerlijst voor Comité Andere Politiek (CAP), dat in 2005 ontstond uit de protesten tegen het Generatiepact.

De 62-jarige Kapellenaar Ludo Mommen, afgevaardigde voor de bediendenvakbond BBTK in Antwerpen, wil vooral het verschil maken als het over arbeidsvoorwaarden gaat. ”Goede en volwaardige werkgelegenheid is voor iedereen belangrijk. Wij zeggen dus neen tegen nepstatuten, tegen opgedrongen halftijdse banen en tegen uitzendwerk. Ook wordt het dringend tijd dat werkende mensen opnieuw inspraak krijgen.”

Verder pleit Ludo Mommen voor solidariteit. ”Onder meer met de Walen. CAP is daarom fel gekant tegen de eventuele splitsing van de sociale zekerheid. Maar ook solidariteit met andere mensen en groepen. Discriminatie op basis van huidskleur of geslacht is onaanvaardbaar”, zegt de lijsttrekker. CAP is het geesteskind van Jef Sleeckx, die jarenlang verkozene was voor de SP. De intussen 70-jarige socialist komt zelf niet meer op, maar gelooft dat er plaats is voor een nieuwe partij aan de linkerzijde van de sp.a.

Eduard Verlinden NP-FN: ”Deze keer winnen we”

Antwerpenaar Eduard Verlinden trekt de Kamerlijst van zijn NP-FN, wat staat voor Nieuwe Partij - Fervent Nationaal. Die twee kleine partijen smolten enkele jaren geleden samen.

Eduard Verlinden heeft een verleden als kandidaat voor de verkiezingen en dook eerder al op bij onder meer Liberaal Appel. De federale verkiezingen van 10 juni zijn volgens Verlinden zelf de laatste waarbij hij opkomt. ”Maar ik ben ervan overtuigd dat we deze keer de verkiezingen gaan winnen. Ik hoorde onlangs nog dat minister-president Yves Leterme niet in debat wil gaan met premier Guy Verhofstadt. Wel, dan zal ík het doen. Reken maar dat het debat dan ergens over zal gaan!” zegt Eduard Verlinden.

NP-FN noemt zichzelf ‘solidaristisch’, wat betekent dat de solidariteit met de eigen gemeenschap centraal staat. ”Vlaams-nationalisten met een sociale inslag”, zoals Eduard Verlinden het zelf omschrijft.

Verder pleit de partij voor minder overheidsbetutteling, dus minder wetten en een verregaande administratieve vereenvoudiging. Maar ook lagere belastingdruk is een programmapunt. In Antwerpen kant de partij zich onder meer tegen de volgens haar te hoge parkeerretributies en tegen het gebruik van flitspalen. Maar Eduard Verlinden beklaagt zich erover dat zijn partij monddood wordt gemaakt door de media, die alleen aandacht hebben voor de gevestigde partijen.