Sp.a wil noodplan voor Brusselse jeugdwerkloosheid

De sp.a wil dat er snel na de verkiezingen van 10 juni een noodplan voor de jeugdwerkloosheid in Brussel wordt opgesteld, waaraan de financiering van het hoofdstedelijk gewest wordt gekoppeld. Dat kondigde uittredend kamerlid Hans Bonte zondag aan in De Zevende Dag (Eén).

Volgens Bonte dient het noodplan uit twee luiken te bestaan. Het eerste luik voorziet een strikte opvolging van de werkloze jongere met opleidingen en onder meer lessen Nederlands. Het tweede luik omvat een strikte controle naar zwartwerk en discriminatie. Herman Van Rompuy benadrukte dat de CD&V "geen jota" zal veranderen aan de belastinghervorming die de paarse regering heeft doorgevoerd. Hij wees er ook op dat alle partijen achter het welvaartvast maken van uitkeringen en pensioenen staan. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck herhaalde dat voor de christelijke vakbond een splitsing van de werkloosheidsuitkeringen niet kan. Wel ziet Cortebeeck iets in het toekennen van trekkingsrechten aan de gewesten voor het voeren van een regionaal tewerkstellingsbeleid. (KVA)

Nu in het nieuws