Vlaming in buitenland wil stemrecht houden

Ze mogen dan wel in het buitenland wonen, de meeste Vlaamse ‘expats’ zouden het liefst bij elke verkiezing aan hun stemplicht voldoen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vzw Vlamingen in de Wereld (VIW).

BR>

VIW vertegenwoordigt 30.000 Vlaamse gezinnen die niet in België wonen. In totaal zijn zo’n 300.000 Belgen in het buitenland ingeschreven, maar het werkelijke aantal ligt veel hoger. Velen laten zich immers hier niet uitschrijven, hoewel dat wettelijk moet. Tot nog toe, en pas sinds 1999, mogen Belgen in het buitenland stemmen bij federale verkiezingen. Ze worden schriftelijk opgeroepen met de vraag of ze willen stemmen. Het beantwoorden van die oproep is verplicht, het stemmen zelf niet.

VIW mailde al haar leden en vroeg hun of zij als Vlaming in het buitenland de kans wilden krijgen om deel te nemen aan de verkiezingen en, zo ja, aan welke. Opvallend was het grote aantal positieve reacties, niet alleen voor de federale maar ook voor de regionale en zelfs voor de lokale verkiezingen. Dat zouden de expats wel willen, maar het kan voorlopig nog niet. Wettelijk kunnen Belgen in het buitenland alleen maar aan de federale verkiezingen deelnemen.

”Wij hebben alle politieke partijen met de uitslag van dit onderzoek geconfronteerd, en allemaal hebben ze laten weten dat ze wel stappen in die richting willen nemen”, zegt Lidi Van Gool, directeur van VIW. ”Het is alsof de Belgische politici pas nu beginnen te beseffen hoeveel landgenoten in het buitenland verblijven en wat dat politiek kan betekenen. Sommige landen, zoals Frankrijk, hebben nu al parlementszetels voorbehouden voor landgenoten in het buitenland”, zegt voorzitter Walter Thiebaut.

Dubbele nationaliteit

”Het profiel van de Vlaming in het buitenland is de jongste jaren erg veranderd”, vervolgt Thiebaut. ”Vroeger vertrok iemand voor altijd, nu gaan Vlamingen een tijd in het buitenland studeren of werken en komen ze daarna terug. Ze willen de voeling met ons land niet verliezen.”

Volgens Lidi Van Gool willen niet alleen steeds meer Vlamingen in het buitenland hun stem uitbrengen. ”Tot nog toe hebben 120.000 Belgen in het buitenland laten weten dat ze op 10 juni willen stemmen.” Vanaf 9 juni, de dag voor de verkiezingen, wordt bovendien voor Belgen de dubbele nationaliteit mogelijk, al zal het zeker nog een jaar duren voor het ook daadwerkelijk kan. De VIW vindt dat een erg positieve evolutie. ”Door die maatregel krijgen expats meer mogelijkheden in het land waar zij verblijven. Tot nog toe moesten ze kiezen, en de keuze om zich als Belg te laten schrappen, was voor sommigen te zwaar.”

Désirée DE POOT

Nu in het nieuws