In juni kort geding De Stobbe vs overheden

In juni kort geding De Stobbe vs overheden

In juni kort geding De Stobbe vs overheden

Print
Antwerpen - De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen buigt zich vermoedelijk op 19 juni over het kort geding dat het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) "De Stobbe" heeft aangespannen tegen de Belgische Staat en de Vlaamse overheid.
Het centrum meent dat beide overheden schromelijk tekort schoten in het dossier van een mentaal gehandicapte jongen van 11, die al meer dan een jaar wacht op een plaats in een Medisch Pedagogisch Instituut.

De Stobbe staat in voor de opvang en/of begeleiding van gezinnen waarbinnen zich huiselijk geweld voordoet. Het elfjarige jongetje staat sinds februari 2006 op de wachtlijst voor een plaats in een Medisch Pedagogisch Instituut, waar hij de zorg en begeleiding kan krijgen die hij nodig heeft. Al maanden wordt hij echter van het kastje naar de muur gestuurd. Momenteel verblijft hij in een pleeggezin, maar mogelijk houdt hij blijvende schade over aan het maandenlange gesol.

De situatie van de jongen vormt jammer genoeg niet de uitzondering op de regel. Volgens Marleen Dejonckheere, directrice van De Stobbe, zijn er wel honderd van dergelijke zaken. Het centrum kan met een dergelijk dossier alleen maar naar de rechter stappen mits toestemming van de ouders, wat uiterst zeldzaam is. Hierdoor is het dossier van deze jongen een symbooldossier geworden, waarmee De Stobbe het falen van het huidige opvangsysteem aan de kaak wil stellen.

Het centrum heeft daarom de Belgische staat in hoofde van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) en de Vlaamse overheid in hoofde van Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) gedagvaard rond hun aansprakelijkheid als zorgdragers voor kwetsbare kinderen.

De Stobbe wil via de kortgedingrechter bekomen dat de jongen meteen geplaatst wordt in een Medisch Pedagogisch Instituut en dit binnen de vijf dagen na de betekening van de beschikking. Als dit niet gebeurt, eisen De Stobbe en de ouders van de jongen een dwangsom van 500 euro per dag vertraging. Ze eisen dat de overheden ook een provisionele schadevergoeding van 50.000 euro betalen en dat er een kinderpsychiater wordt aangesteld.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio