Bouwgronden onder de hamer

Print
Vorselaar - De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) verkoopt samen met het gemeentebestuur van Vosselaar 45 bouwgronden in de verkaveling Lindenhoeve. Personen die sedert vijf jaar in Vosselaar wonen, krijgen voorrang.
BR>
De nieuwe verkaveling Lindenhoeve, met in totaal honderd percelen bouwgrond, staat in de startblokken. De IOK lanceert samen met de gemeente Vosselaar een inschrijvingsperiode voor 45 percelen. De verkoop vindt per loting plaats op dinsdag 26 juni.

De gemeenteraad van Vosselaar keurde het verkavelingsreglement goed. Daarin zijn voorrangsregels opgenomen. Kandidaat-kopers krijgen voorrang als ze sedert vijf jaar in Vosselaar wonen of de voorbije vijftien jaar minstens vijf jaar ononderbroken in de gemeente hebben gewoond. Personen met kinderen hebben ook voorrang. Geïnteresseerde kopers mogen geen bouwgrond bezitten en moeten binnen de vijf jaar een woning bouwen op het perceel.

De sp.a-fractie in de gemeenteraad sprak van discriminatie in de bepaling over kinderen. "Er zijn misschien kandidaten die geen kinderen kunnen krijgen of de eerste tien jaar kinderloos willen blijven", meende raadslid Jef Michielsen (sp.a). Inschrijven kan van 4 juni tot en met 15 juni op het gemeentehuis van Vosselaar tegen een betaling van 25 euro.

BVDL
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio