District blijft aandringen op verhuizing recylagepark

Print
Wilrijk - Het Wilrijkse districtscollege wil dat de gemeenteraad op haar buitengewone begroting budgetten voorziet voor de verhuizing van het recyclagepark aan de Kernenergiestraat naar de Neerlandweg. In het milieujaarprogramma werd immers geen rekening gehouden met het advies hieromtrent van de districtsraad.
BR>
"Door de late installatie van de nieuwe districtsraad op 26 januari en de vroege einddatum van de adviseringstermijn op 1 februari konden wij onze opmerkingen voor Wilrijk pas op 8 februari overmaken", zegt voorzitter Thierry Vanderkindere (sp.a).

"Daarom dringen wij aan op een herziening, want Wilrijk heeft nu lang genoeg gewacht. De herinplanting van het recyclagepark werd al opgenomen in het BPA voor het Neerland van 1994. De verhuizing werd eerder aangekondigd voor het najaar 2001 maar is er nooit gekomen. De stad schoof het dossier steeds voor zich uit. Ook de recente aanpassing van de verkeerssituatie in de Kernenergiestraat door middel van wegmarkeringen heeft de verkeersveiligheid niet verbeterd. De huidige ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving van het park maken het noodzakelijk om het dossier opnieuw aan het college voor te leggen."

Vanderkindere doelt daarmee op de in aanbouw zijnde vestigingen van Brico en Media Markt ter hoogte van het recyclagepark. "Eens die winkels open zijn, zal de verkeersdruk in de Kernenergiestraat nog sterk toenemen. De vlotte doorstroming aan het park voor zowel bezoekers als personeel komt dan in gevaar. Wij blijven er ook bij dat het huidige recyclagepark te weinig plaats biedt om vlot te kunnen functioneren."

LL
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio