Gemeente beveiligt schoolomgevingen

Print
Beveren-Waas - Het gemeentebestuur van Beveren gaat in deelgemeente Haasdonk de Zandstraat, Willem Van Doornyckstraat en de schoolomgevingen van De Zeppelin en De Wollewei aanpakken. Het idee om in de Zandstraat voor de bocht een verkeerssluis in te richten, baart de bewoners zorgen. Zij vrezen files, zeker als er problemen zijn op de E17.
BR>
De volledige gewestweg N485 wordt tussen de N70 en de E17 heringericht. Zo beginnen weldra de werkzaamheden aan de Haasdonkbaan. De heraanleg van de Zandstraat en Van Doornyckstraat is een volgende fase in het totaalproject. Tijdens een hoorzitting kregen de buurtbewoners te horen dat er in de Van Doornyckstraat, in tegenstelling met de rest van de gewestweg, geen fietspaden komen. "De centrumstraat is daar te smal voor. We plannen aparte fiets- en voetgangersverbindingen via de bpa’s Ropstraat en Peerkenswegel", motiveerde schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V).

De schoolomgeving van De Zeppelin wordt grondig aangepast met een verkeersplateau en een zone 30. De schooluitgang wordt met beugels beveiligd. Een kus- en rijzone is niet gepland, omdat de meeste ouders hun kind(eren) afhalen aan de achterkant van de school in de Ropstraat. Aan het kruispunt met de Bankstraat wordt een overrijdbaar middeneiland aangelegd om het verkeer naar de E17 beter te geleiden.

Versmalling

De schoolomgeving van De Wollewei in de Zandstraat krijgt een verkeersplateau, een groenstrook en een kus- en rijzone. Buiten de schooluren zal die zone als parking kunnen worden gebruikt als compensatie voor het verlies aan parkeerplaatsen. De meeste kritiek is er op de plannen om voor de bocht in de Zandstraat een wegversmalling aan te leggen met het oog op beurtelings verkeer. De sluis wordt twintig meter lang en het verkeer naar de E17 zal voorrang moeten verlenen. "Het wegprofiel laat geen andere keuze. Het is dit of geen voetpaden. Deskundigen verwachten geen problemen", pareerde Van Roeyen de vrees voor files.

Yves VREBOS

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio