"Uitwisseling is verrijkend"

Print
Sint-Niklaas - De opendeurdag van zondag en de hele volgende week in het Technisch Berkenboom Instituut (TBI) heeft een internationaal karakter. In het kader van een Comeniusproject krijgt de school Poolse, Italiaanse, Spaanse en Turkse leerkrachten en leerlingen op bezoek. De tentoonstelling Uitgebeeld loopt als een rode draad doorheen de ontmoeting.
BR>
Comeniusprojecten zijn Europese initiatieven waarbij scholen worden aangezet tot internationale samenwerking en uitwisseling rond een thema. Het TBI, het College Vita et Pax uit Schoten en de vier partnerscholen uit Turkije, Spanje, Polen en Italië treffen elkaar bij hun vierde meeting rond de waarden verantwoordelijkheid, vertrouwen, respect, eerlijkheid en solidariteit. In voorbereiding daarop werkten leerkrachten en leerlingen van het TBI een tentoonstelling uit rond een zestal verhalen.

"Ik denk dat scholen in Comeniusprojecten stappen om het internationale, multiculturele aspect ervan", licht leerkracht Mieke Mertens van het Vita et Pax-College toe. "Zo'n samenwerking en uitwisseling geven de leerlingen de kans om elkaar te leren kennen en doorgronden. Dergelijke ervaringen komen een multiculturele samenleving ten goede."

Vertrouwen

Leerlingen van het TBI sluiten zich daarbij aan. Laatstejaars Nele Vandenhoudt (19) en Sainabou Van Raemdonck (18) vinden de uitwisselingen een grote verrijking. "Het gaat om een ontmoeting en confrontatie met de andere culturen. Wij waren bij de uitwisseling in Spanje. Het was verrijkend de verschillen en overeenkomsten tussen hun en onze cultuur te ontdekken. Ze hebben gelijklopende normen, maar er zijn grote verschillen in leefgewoonten. Belangrijk is ook dat we er vrienden aan overhouden", evalueren de meisjes. Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling ervoeren zij vertrouwen als een belangrijke waarde. "Omdat je in een samenwerking op elkaar moet kunnen rekenen", leggen Sainabou en Nele uit.

Yves VREBOS

Uitgebeeld, Technisch Berkenboom Instituut, Kalkstraat 26, te bezoeken op 6 mei van 12u tot 17.30u. Ook van 7 tot en met 10 mei van 9.30u tot 13u en van 15u tot 19u.
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio