Schepencollege legt programma voor heraanleg wegen vast

Print
Hamme - Het schepencollege legde het programma voor de aanleg van trottoirs, fietspaden en wegen voor 2007 vast. Dat gebeurde op voorstel van schepen van Openbare Werken Etienne Drieghe (CD&V).
BR>
Wat de heraanleg van wegen betreft, komen nog dit jaar het Hof ter Bossen, de Molenaarsdreef, Boteraard en de wegel Rupsenstraat-Hellestraat aan bod. Trottoirs worden verbeterd en veiliger gemaakt in de Vooruitgangstraat, Verbindingsstraat, Killestraat en Vlierkouter. Vierweegs, Nieuwelaan en Baasrodeveerstraat krijgen een nieuwe asfaltlaag.

Voor de uitvoering van dit programma werd 500.000 euro vastgelegd in de herwerkte begroting 2007. Dat is vijf keer meer dan voorgaande jaren. "Voor het programma van de komende jaren brengen wij de toestand van alle wegen, trottoirs en fietspaden in kaart", legt Drieghe uit.

"Alle straten krijgen een quotering van 0 tot 10 naargelang hun huidige toestand. Deze lijst wordt dan gebruikt om een meerjarenplanning voor de lopende bestuurperiode op te maken tegen eind 2007."

WO
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio