Antwerpse strafrechter buigt zich over vennootschapsfaillissementen

Print
Antwerpen - De Antwerpse strafrechter heeft zich donderdag gebogen over het bedrieglijk faillissement van de twee Antwerpse vennootschappen van de familie K. eind jaren negentig. Het openbaar ministerie vorderde voor de 85-jarige Ignatie K. een jaar cel met uitstel en voor zijn zoon Jozef achttien maanden met uitstel.
Zijn dochter, schoonzoon, boekhouder en financieel adviseur hangt zes maanden met uitstel boven het hoofd.

De familie K. stond aan de top in de Antwerpse diamantwereld. Ignatie K. bouwde een imperium op met tientallen vennootschappen in onder meer Zuid-Afrika, Hong Kong, Zwitserland, Israël, Moskou en New York. De familie, die jarenlang een goede reputatie genoot, was zelfs zichthouder bij De Beers, wat betekent dat ze haar steentjes rechtstreeks bij de diamantgigant in Zuid-Afrika kon aankopen.

Na de dood van de echtgenote van Ignatie in 1993 begonnen de zaken fout te lopen. Ignatie stelde zich als een echte tiran op. Hij verloor het zichthouderschap bij De Beers en nam een aantal zakelijke beslissingen die bij zijn familie de wenkbrauwen deden fronsen.

Zo versluisde Ignatie een fortuin naar Tsjechië, waar hij een kasteel wilde omvormen tot een luxehotel. Ook spendeerde hij veel geld aan vrouwen en liet zich door hen beïnvloeden op zakelijk gebied. Daardoor kwam hij in aanvaring met zijn zoon, die zijn rechterhand was. Die was niet gelukkig met de manier waarop zijn vader het imperium leidde en vreesde dat hij het familiefortuin aan het verkwanselen was.

Daarom trok hij samen met zijn zus Susana en haar echtgenoot Jeremy R. de macht naar zich toe. Volgens de procureur stelden ze een valse notule van een fictieve aandeelhoudersvergadering op, waarin Jozef K. en Jeremy R. tot nieuwe directeurs van de Israëlische vennootschap "Panarama Holdings and Investments Co Ltd" werden benoemd.

Via die vennootschap verwierven ze zeggenschap over een groot aantal andere vennootschappen van de groep van de familie. Met een valse notule van de Algemene Vergadering van de nv Kaszirer Diamonds maakten ze Ignatie ook 3.000 aandelen afhandig om hem definitief uit te rangeren.

Toen Ignatie dat te weten kwam, diende hij in november 1996 een klacht in. Er werd een voorlopige bewindvoerder aangesteld en die ontdekte tal van malversaties die uiteindelijk leidden tot het faillissement van de Antwerpse vennootschappen Kaszirer Diamonds en Intra Diamond Company in maart 1997. Het openbaar ministerie vervolgt Ignatie, Jozef, Susana, Jeremy, boekhouder Daniel G. en financieel adviseur Cornelis d.H. voor allerlei faillissementsdelicten, zoals bedrieglijke bankbreuk, gesjoemel met de boekhouding en het verduisteren van activa. Volgens de procureur werd tussen september 1996 en januari 1997 voor 635 miljoen frank (15,7 miljoen euro) aan diamanten aan de vennootschappen ontdragen en versluisd naar Zwitserse schermvennootschappen van de familie.

De curator van de failliete vennootschappen stelde zich burgerlijke partij voor een bedrag van 19,6 miljoen euro. De uitspraak volgt op een latere datum.
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio