Groen! wil lokaal klimaatbeleid.

Print
Edegem - Raadslid Anita Muys (Groen!) vroeg tijdens de jongste gemeenteraadszitting om dringend werk te maken van een meerjarenplan voor lokaal milieubeleid. "Kyoto begint aan onze voordeur, laten we als gemeente het voorbeeld geven", was haar motivatie.
BR>
Muys stelt dat een lokaal Kyotoprotocol gebaseerd is op minstens drie engagementen: een intern beleid, waardoor de CO2- uitstoot tegen 2012 verminderd wordt met 7,5 procent, een extern engagement naar bedrijven en inwoners toe en een correcte rapportering, waarin men de evolutie van het eigen energieverbruik meet. Om dit doel te verwezenlijken stelde Muys een 12-stappenplan voor. De belangrijkste peilers daarvan zijn het oprichten van een energieloket in Edegem, investeringen in fietsinfrastructuur, communicatie en voorlichting naar jongeren, energievriendelijke bouwprojecten en een voorbeeldfunctie voor het gemeentebestuur. Volgens milieuschepen Wim Verrelst (CD&V) zijn een groot aantal van de voorstellen opgenomen in het bestuursakkoord maar moeten anderzijds ook financiële keuzes worden gemaakt. Het gemeentebestuur streeft ernaar om tegen de zomer met een strategisch milieuplan te komen. Anita Muys repliceerde dat zorg voor het milieu op dit moment een topprioriteit is, en dat het bestuur bijgevolg maar naar financiële middelen moet zoeken om het voorgestelde plan uit te voeren.

MdSw
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio