Graven in ere hersteld

Gemeentearbeiders geven de tuin rond de gerestaureerde Maria Magdalenakerk momenteel een grondige opknapbeurt. Tegelijk keren ook enkele monumenten terug die vele jaren geleden het toenmalige kerkhof sierden.

Jozef Wijckmans

BR>

Tot ruim dertig jaar geleden bevond zich rond de Reetse Maria Magdalenakerk een kerkhof. Een nieuw stratenplan maakte dat het gebouw volledig omringd werd door straten en de laatste rustplaats verdween. Bij de latere restauratie van het gebouw werden ook de resterende eregraven tegen de muur van het gebouw verwijderd.

Een werkgroep onder leiding van de Reetse priester Eugeen Costermans ijverde voor het terugplaatsen van enkele belangrijke grafmonumenten. Vooral het arduinen praalgraf van Johannes Thiels was hierbij van groot belang.

"Deze priester die het tot kanunnik schopte, stierf in 1876", zegt Costermans. "Hij werd zevenenzeventig jaar eerder in het Limburgse Hechtel geboren en was de eerste decaan in de godgeleerdheid ooit aan de katholieke universiteit van Leuven. Na zijn actieve loopbaan sleet hij zijn laatste levensjaren bij de Reetse familie Bosqué in de Keelhoeve. Na zijn overlijden kreeg de man een eregraf op het kerkhof aan de zuidkant van de Reetse kerk."

Sinds de renovatiewerken aan de kerk lag dit monument, deels stuk, op de terreinen aan het gemeentemagazijn. Het gemeentebestuur liet de steen terugplaatsen, liggend op een sokkel.

"Dat het even geduurd heeft, heeft te maken met onze plannen om de ganse kerkomgeving aan te pakken", zegt schepen Eddy Huyghe (CD&V). "Nu werken we echter stap voor stap en volgt het kerkplein later."

Ondertussen bestaat de kans dat ook andere monumenten terug aan de kerk worden geplaatst. Tegelijk verfraaien nieuwe aanplantingen de kerkomgeving.

Jef WIJCKMANS

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio