Groen! pleit voor meer sociale woningen

Een maximumfactuur voor huurders en meer sociale woningen zijn de voornaamste strijdpunten in het woonbeleid van Groen! Kempen. Omdat Turnhout zich prominent als ‘woonstad’ profileert, koos de partij deze locatie zaterdag als actieplaats.

BR>

Mieke Vogels diende vorige week een decreetvoorstel in om een maximumfactuur voor huurders in te voeren. "Er moet een plafond komen op het aandeel van het inkomen dat mensen aan de huur uitgeven", zegt de Antwerpse politica. "Een kwart van de bevolking moet een woning huren. Maar dat is net vaak de onderste laag van de bevolking, en die is niet interessant voor de verhuurders."

De Noorderkempen staat bekend als een dure woonregio, maar ook Turnhout is voor veel mensen onbetaalbaar. "Slechts een kleine twintig procent kan zich een eigen woning veroorloven. In 2000 was dat nog 35 procent", zegt het Geelse kandidaat-parlementslid Ethel Brits. "Er is zeker grote nood aan meer sociale woningen."

Turnhout levert wel inspanningen om de naam ‘woonstad’ waar te maken, meent het Turnhoutse raadslid Bart Cabanier, maar slaat de bal toch ergens mis. "Het nieuwe woningaanbod is niet op jonge gezinnen afgestemd. Positief is wel dat de stad investeert in acht ‘passiefhuizen’, maar dat zou net de norm moeten worden voor sociale woningbouw."

HO

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio