Zon dient als bron voor megaproject

Print
Schelle - In de Rupelstreek zouden vanaf de tweede helft van dit jaar zonnepanelen wel eens als paddestoelen uit de grond kunnen schieten. In samenspraak met de andere Rupelgemeenten lanceert Schelle het project Zonneschakel. Bedrijven, middenstanders en gezinnen kunnen mee in het project stappen.
BR>
Het is allemaal begonnen bij het plan om bij de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool in Schelle zonnepanelen op het dak te installeren. "Wat klein is begonnen, krijgt plots een bijzonder grote allure. Op basis van de eerste reacties en inschattingen wordt dit een megaproject", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V/N-VA) niet zonder trots.

De gemeente heeft beslist om waar mogelijk daken van haar gebouwen ter beschikking te stellen voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen en folies. Grote producenten kunnen via een Europese bekendmaking hierop inschrijven. Het autonoom gemeentebedrijf Fluctus participeert ook in het project.

"De opgewekte energie wordt aan het elektriciteitsnet geschakeld. Samen bouwen we als het ware één grote zonnecentrale zonder CO² uit te stoten. Door de verruiming van het project kunnen we voor de burgers en alle andere deelnemers een belangrijk financieel voordeel realiseren", aldus de burgemeester.

Milieuambtenaar Frank de Groot heeft het grensoverstijgende project voort uitgewerkt. Zijn berekeningen zijn alvast indrukwekkend. "We schatten het potentieel tussen de 1,25 en 2 procent van de Rupelgezinnen. Als gemiddeld 80 procent daarvan zich een installatie aanschaft, komen we uit op 306 gezinnen. Die zijn goed voor zo'n 15.200 vierkante meter aan zonnepanelen en een productie van 918.000 kilowatt uur. Dat betekent 200 ton minder CO²-uitstoot per jaar en een besparing van 85.000 kubieke meter aardgas en 93.000 liter stookolie per jaar. Samen wordt zo'n 6,2 miljoen euro geïnvesteerd. Daar zijn de bedrijven en collectieve huishoudens als appartementsgebouwen dan nog niet bij gerekend."

Frank de Groot verwacht eind juli, begin augustus de toewijzing te kunnen doen. In september start dan de campagne in de gemeenten. Binnen enkele weken volgt een eerste infovergadering voor de bewoners van de Rupelstreek.

Bart ROGGEMAN
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio