Rechtbank buigt zich over kredietkaartenfraude

Rechtbank buigt zich over kredietkaartenfraude

Rechtbank buigt zich over kredietkaartenfraude

Print
Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen behandelt donderdag drie zaken rond vijf topambtenaren, de gewezen directeur van de Antwerpse politieschool en een aannemer.
Het meest in het oog springende dossier is dat over de kredietkaartenfraude. Daarin moeten voormalig stadssecretaris Fred Nolf, zijn kabinetschef Nadia Andries en adjunct-stadssecretaris Freddy Vandekerckhove zich verantwoorden voor schriftvervalsing en verduistering.

De kredietkaartenaffaire zette in 2003 de hele Antwerpse politiek op zijn kop en leidde onder meer tot het ontslag van het schepencollege. Later bleek dat tegen geen enkele van de betrokken politici een aanwijzing van schuld werd gevonden.
Ook elf topambtenaren, onder wie voormalig korpschef Luc Lamine van de Antwerpse politie, werden om die reden buiten vervolging gesteld.

Alleen Nolf, Andries en Vandekerckhove zouden ongeoorloofde uitgaven gedaan hebben met de kredietkaart die de stad hen ter beschikking had gesteld. Zij zouden daarnaast ook gesjoemeld hebben met de zogenoemde premandaten: uitbetalingen van kosten voordat de uitgaven effectief werden gedaan. Het geld dat ze uit de kas kregen, bijvoorbeeld voor restaurantkosten, zouden ze slechts deels hebben opgesoupeerd. De rest staken ze in eigen zak.

De namen van Nolf en Vandekerckhove duiken nog in een tweede dossier op. Samen met de geschorste stadsontvanger Roger Bekaert, zijn vrouw, kabinetschef Dianne Heyrman en aannemer Etienne O. staan ze terecht voor schriftvervalsing, verduistering en passieve en actieve omkoping. Het geld van de stedelijke vzw's Soma en Telepolis zouden ze voor privédoeleinden gebruikt hebben.

De derde zaak gaat over twee schilderijen die door de Antwerpse politieschool Potva werden aangekocht voor 3.250 euro. De werken zijn van de hand van Roger Bekaert. Ze werden uit de kas van de Potva betaald door toenmalig directeur Eddy Den Hondt, een goede vriend van Bekaert. Hij zou voor de schilderijen meer betaald hebben dan ze eigenlijk waard waren.

De rechtbank trekt twee zittingen op donderdag en vrijdag uit voor de behandeling van de drie zaken.

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio