Zware inbreuken tegen dierenwelzijn in Malle

Op 17 april werd op een landbouwbedrijf in Malle een schrijnend geval van dierenverwaarlozing vastgesteld bij een controle door het FAVV .

Op het bedrijf werden een tiental runderen in staat van ontbinding angetroffen. Vijf kadavers lagen buiten half bedekt met een plastic folie, andere gestorven dieren, waaronder enkele kalveren, lagen in de stallen tussen de nog levende dieren.

Van de 58 nog aanwezige runderen waren er een aantal zeer mager.

Door financiële en familiale problemen kregen de dieren niet de nodige zorgen en voeding toegediend. Bij ziekte van de dieren werd de dierenarts niet meer opgeroepen. Bovendien stond, bij gebrek aan leegzuigen van de mestputten, de mest tot boven de roosters in de stallen zodat de dieren in hun eigen mest moesten staan en liggen.

Teneinde de overblijvende 58 runderen vlug de nodige zorgen en voeding te geven, heeft de veehouder ze in overleg met het FAVV overgedragen aan een andere veehouder, waar ze onder toezicht van het FAVV blijven.

Eens de dieren zich terug in een normale gezondheidstoestand zijn, zullen ze worden vrijgeven voor verdere verkoop.

Proces-Verbaal tegen de veehouder werd opgesteld voor overtredingen op het Koninklijk Besluit inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren.Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio