ACOD eist uitleg over autonomie van RVT's

Print
Antwerpen - De overheidsvakbond ACOD eist een gesprek met OCMW-voorzitter Monica De Coninck over de geplande modernisering en verzelfstandiging van de rust- en verzorgingstehuizen. Komt dat overleg er niet voor 23 april, dan beraadt de bond zich over acties.
BR>
Gisteren ontvouwde Monica De Coninck (sp.a) in Gazet van Antwerpen haar plannen voor de modernisering van de Antwerpse RVT's. Het OCMW wil de rusthuizen klaarstomen voor de vergrijzing in de komende decennia. Daarvoor worden de RVT's omgevormd tot 'woon-zorgcentra' en ondergebracht in een nieuwe pluralistische en publiekrechtelijke (niet privaatrechtelijke, zoals we gisteren meldden) organisatie. De beslissing voor die transformatie is genomen in de OCMW-raad van 27 maart.

De ACOD gelooft niet dat de vernieuwingsoperatie geen gevolgen zal hebben voor het personeel. Ze wijst erop dat de verzelfstandiging van de voormalige OCMW-ziekenhuizen in het ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) ertoe heeft geleid dat de werknemers onder meer vakantie- en compensatiedagen moesten inleveren. De bond eist vóór maandag 23 april tekst en uitleg over de operatie, anders gaat ze zich beraden over een actieplan.

LM
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio