Natuurpunt plant compensatiebos

Print
Putte - Natuurpunt De Putter heeft een compensatiebos aangeplant aan de Wolzakkenleibeek aan de Wolzakken op een terrein waar de eigenaar oorspronkelijk een moestuin wou maken.
BR>
Op een terrein van 24 are, eigendom van Marcel Huysmans die de bedoeling had op zijn terrein een grote moestuin aan te leggen, is nu het bos aangeplant. Na vijf overstromingen op een jaar tijd vond Marcel het genoeg en gaf zijn plannen voor een moestuin op. Ondertussen was de gemeente op zoek naar een terrein waar ze een boscompensatie kon aanplanten. Boscompensatie is wettelijk gepland: wanneer ergens bomen worden gerooid, moeten op een andere plaats nieuwe bomen worden aangeplant. De rooier betaalt als compensatie die aanplantingen.

Natuurpunt De Putter heeft het terrein van eigenaar Huysmans voor negen jaar gehuurd. Zij hebben er vijfhonderd boompjes geplant, alle speciaal uitgekozen voor een natte bodem. Onder meer zomereiken, essen, elzen, hazelaars, meidoorns en een honderdtal stekken van schietwilg kregen een plek aan de Wolzakkenleibeek.

PA

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio