Scheldebekken

Print
Bornem - Er loopt nog tot 22 mei een openbaar onderzoek naar de waterbeheersplannen. Voor Bornem betekent dat het beheersplan van de Beneden-Schelde en de deelplannen voor de Scheldeschorren en de Vliet en Zielbeek. Brochures en plannen daarover vindt u in het gemeentehuis (loket grondgebonden zaken op de gelijkvloerse verdieping). Iedereen kan opmerkingen formuleren, verbeteringen voorstellen of ideeën aanbrengen tot 22 mei via brief aan het college van burgemeester en schepenen, Hingenesteenweg 13 in Bornem.
BR>
Info: 03-890.69.20, marc.delaet@bornem.be

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio