Buurt ernstig vervuild

Print
Sint-Niklaas - De omgeving van een bedrijfsterrein in de Heistraat is ernstig vervuild. De percelen van een zestal buurtbewoners zijn aangetast. Zij vragen zich af waarom het Sint-Niklase schepencollege een milieuvergunning heeft uitgereikt aan een bedrijf dat zich opnieuw op deze vervuilde bedrijfsterreinen wil komen vestigen.
BR>
Bij een bodemonderzoek op de vroegere bedrijfssite van Dimaco Knitting in de Heistraat is een bodemverontreiniging vastgesteld. "Deze verontreiniging vormt een ernstige bedreiging, maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid", stelt woordvoerster Karina De Beule van Ovam. "De vervuiling is afkomstig van olie, verven en lijmen die door het vroegere bedrijf zijn opgeslagen en geloosd."

De afvalstoffen hebben zich jarenlang in de bodem vastgezet en zijn door het grondwater verspreid in de omgeving van het bedrijfsterrein. Zes percelen waarop gezinnen wonen, zijn daardoor ook ernstig verontreinigd. "Deze vervuiling tast het milieu aan en er wordt dan ook een bodemsaneringsproject voorbereid. Die sanering zal lang duren en wordt ook daarna jarenlang opgevolgd."

"Niet opnieuw"

Op deze bedrijfssite wil SSB Groep nu een nieuw bedrijf opstarten. Het gaat om een industriële lakkerij die metalen profielen verft om in de industriebouw te gebruiken. Daarvoor heeft het bedrijf onder meer een grootschalige spuithal en opslagtanks voor 28.000 liter stookolie nodig. Het bedrijf diende in 2006 al een aanvraag voor een milieuvergunning in, maar kreeg die niet. Begin dit jaar, bij een nieuwe aanvraag, kreeg het bedrijf wél een milieuvergunning.

De buurt is verontwaardigd. "Al jarenlang is er sprake van een ernstige bodemvervuiling", aldus buurtbewoner Herman De Jonghe. "Waarom kan er opnieuw een bedrijf opstarten als de bodem eerst zwaar moet worden gesaneerd? Dan kan alles opnieuw beginnen. We eisen een hoorzitting waarop de buurt grondig wordt geïnformeerd."

Joris VERGAUWEN
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio