Hamme moet schrapping jeugdsubsidies verantwoorden

Print
Hamme - Het Hamse schepencollege moet de problemen rond de jeugdsubsidies bespreken met de betrokkenen. Aan de gemeenteraad moet het voor 1 juli een verantwoordingsnota voorleggen over de besteding van de financiële middelen van het jeugdwerkbeleidsplan (JWBP). Dat staat in het rapport van de afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid na een bezoek aan Hamme.
BR>
Dat bezoek kwam er na een klacht van jeugdhuis 't Klokhuis over het schrappen door het schepencollege van 2.500 euro bestemd voor de verdere renovatie van Den Tram en 5.000 euro voor de weddeschaalverhoging van een medewerker van 't Klokhuis. Die subsidies waren ingeschreven in het jeugdwerkbeleidsplan.

In een brief aan 't Klokhuis maant de dienst van de Vlaamse overheid het schepencollege aan voorzitter Hugo De Looze van 't Klokhuis en voorzitster Saskia Boone van de jeugdraad op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek over de subsidieperikelen. Het gesprek met Boone vindt volgende week plaats, dat met De Looze op een later tijdstip.

"Omdat er in 2006 belangrijke wijzigingen en in 2007 bijsturingen aan het JWBP gebeurden, moet het college een verantwoordingsnota hierover opstellen en voorleggen aan de gemeenteraad", schrijft de administratie Jeugd. "De termijn voor het indienen van de nota wordt met één maand verlengd tot 1 juli. Daardoor krijgt de jeugdraad de kans een advies hierover uit te brengen binnen de dertig dagen na het opstellen van de nota."

Nadien beslist de Vlaamse overheid of het schrappen van de subsidies van Den Tram en 't Klokhuis geldig is of niet.

Over die jeugdsubsidies dienden ook de oppositieraadsleden Tom Vermeire (sp.a) en Liesbeth Van der Henst (Spirit) een klacht in bij de gouverneur.

Het partijbestuur van de CD&V maande de burgemeester en schepenen aan ervoor te zorgen dat de geschrapte subsidies nog dit jaar worden uitbetaald.

WO
Meer nieuws uit Antwerpen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio