Merksplas breidt zone weekendverblijven uit

Print
Merksplas - De gemeente Merksplas wil de zone voor weekendverblijven uitbreiden. Mensen die in natuurgebieden wonen, kunnen zich daar vestigen en zich zo in regel kunnen stellen.
BR>
In het ruimtelijk structuurplan, dat nog tot 29 mei ter inzage ligt in het gemeentehuis, staan ook de 227 weekendverblijven vermeld die her en der in de gemeente verspreid liggen. De gemeente kan in dit dossier alleen maar suggereren, het is de provincie die deze bewoning al dan niet toelaat.

"De inventarisatie van alle verblijven is gebeurd, nu zullen de huisjes ingedeeld worden in drie verschillende clusters," zegt schepen Karel Lenaerts (Leefbaar Merksplas). "Wie zich in zo'n cluster bevindt, is volledig in orde met de wet. Tenzij er sprake is van permanente bewoning, want dat is absoluut verboden."

Buiten die clusters is er nog een heel aantal weekendverblijven dat in natuurgebieden ligt. Ook voor die mensen heeft de gemeente een oplossing gevonden. "We gaan hier het uitdoofbeleid hanteren", zegt Lenaerts. "Maar tegelijkertijd stellen we voor om een uitbreidingszone voor weekendverblijven te reserveren. Bewoners die in een zone met uitdoofbeleid terechtkomen, kunnen verhuizen naar de nieuwe zone en zich volledig in regel stellen met de wet."

SVT
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio